chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1251511792251511798TTGTTG------20GENICheterozygous745980597
1251520275251520277GA--8GENIChomozygous745980598