chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
107175393971753940TG21GENICheterozygous672093039
107175394971753950TA24GENICheterozygous672093040