chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
114981278049812781TTGATA20GENICheterozygous692846932
114981288149812882GGAGAT14GENICpossibly homozygous692846933
114981368549813686G-26GENICheterozygous692846934
114981368749813688GT31GENICheterozygous526822401
114982073549820736GA42GENICheterozygous526822402
114982073849820739CT41GENICheterozygous526822403
114982075949820760GC43GENICheterozygous526822404
114982124149821242GA74GENICheterozygous526822405
114982126349821264GT99GENICheterozygous526822406
114982131549821316CT141GENICheterozygous526822407
114982134049821341CA124GENICheterozygous526822408
114982134349821344GA117GENICheterozygous526822409
114982718349827184AT76GENICheterozygous526822410
114983124149831242GGA1GENIChomozygous692846935
114983124949831250C-1GENIChomozygous692846936
114984053249840533TTAAA10GENICheterozygous692846937
114985782749857828TA5GENICheterozygous526822411
114985782949857830TA5GENICheterozygous526822412
114985783349857834T-2GENICheterozygous692846938
114985784649857848GT--1GENIChomozygous692846939
114985785049857851GA3GENIChomozygous526822413
114985785249857853GA3GENIChomozygous526822414
114985785449857855GA4GENIChomozygous526822415
114986097649860977CCGTGT8GENICheterozygous692846940