chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
123830529038305291AG25GENICheterozygous976784241
123830773138307732CA18GENIChomozygous976784242
123830872838308729TC23GENIChomozygous976784243
123830878438308785AC27GENIChomozygous976784244
123830885538308856TC22GENIChomozygous976784245
123830972238309723GA25GENIChomozygous976784246
123831088838310889CT40GENIChomozygous976784247
123831131438311315CT32GENIChomozygous976784248
123831293938312940AT19GENIChomozygous976784249
123831313638313137AG19GENIChomozygous976784250
123831509038315091TA27GENIChomozygous976784251
123831550538315506AG17GENIChomozygous976784252
123831593638315937GA10GENIChomozygous976784253
123831595238315953CT11GENIChomozygous976784254
123831598838315989AG14GENIChomozygous976784255
123831610038316101AG10GENIChomozygous976784256
123831918338319184AG24GENIChomozygous976784257
123831977738319778AG17GENIChomozygous976784258
123832412638324127CA22GENIChomozygous976784259
123832441738324418CT29GENIChomozygous976784260
123832490438324905CT11GENIChomozygous976784261
123832542238325423AG20GENIChomozygous976784262
123832545738325458CT21GENIChomozygous976784263
123832603738326038AG23GENIChomozygous976784264
123832666038326661TG15GENIChomozygous976784265