chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
138472498984724990TTA42GENIChomozygous766252469
138472528984725290AG35GENIChomozygous665157711