chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
144484901144849012TG47GENICheterozygous924421999
144484927144849272AG50GENICheterozygous924422000