chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
144484901144849012TG47GENICheterozygous924811071
144484927144849272AG29GENICheterozygous924811072