chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
144484901144849012TG38GENICheterozygous927273538
144484927144849272AG41GENICheterozygous927273539