chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
151147110911471110AG7GENIChomozygous661836632
151147165211471653G-20GENIChomozygous764188260
151147165511471656TC23GENIChomozygous661836633
151147169011471691TC27GENIChomozygous661836634
151147174711471748TC19GENIChomozygous661836635
151147191911471920CG23GENIChomozygous661836636
151147216111472162TC25GENIChomozygous661836637
151147222711472228TC31GENIChomozygous661836638
151147234811472349T-21GENIChomozygous764188261
151147291611472917AG22GENIChomozygous661836639
151147307311473074AG32GENIChomozygous661836640
151147322511473226CT20GENIChomozygous661836641
151147327411473275CG21GENIChomozygous661836642
151147346611473467GA25GENIChomozygous661836643
151147357611473577CCT11GENICpossibly homozygous764188263
151147364611473647TC24GENIChomozygous661836644
151147368211473683CT21GENIChomozygous661836645
151147375611473757AATG20GENIChomozygous764188264
151147375911473760CG21GENIChomozygous661836646
151147376111473762AG22GENIChomozygous661836647
151147377611473777AT21GENIChomozygous661836648
151147378011473781CT21GENIChomozygous661836649
151147378911473790GA20GENIChomozygous661836650
151147380111473802AG20GENIChomozygous661836651
151147422011474221AG22GENIChomozygous661836652
151147427611474277TC18GENIChomozygous661836653
151147477911474780TTTTGCTG20GENIChomozygous764188265
151147529111475292CA32GENIChomozygous661836654
151147550111475502CT26GENIChomozygous661836655
151147551911475520TA26GENIChomozygous661836656
151147552311475524GA25GENIChomozygous661836657
151147559611475597CT20GENIChomozygous661836658
151147561511475616TA19GENIChomozygous661836659
151147594511475946CT18GENIChomozygous661836660
151147635211476353AG23GENIChomozygous661836661
151147739511477398TAT---1GENIChomozygous764188266
151147767211477675TAT---5GENIChomozygous764188267
151147801611478017AG22GENIChomozygous661836662
151147819011478191GC21GENIChomozygous661836663
151147844211478443GA17GENIChomozygous661836664
151147870911478710AG19GENIChomozygous661836665
151147876711478768CA20GENIChomozygous661836666
151147887711478878TC21GENIChomozygous661836667
151147892411478925TC21GENIChomozygous661836668
151147923511479236TG23GENIChomozygous661836669
151147958411479585CT30GENIChomozygous661836670
151147985611479857AG32GENIChomozygous661836671
151148045711480458AG26GENIChomozygous661836672
151148048111480482AT26GENIChomozygous661836673
151148049011480491AAGTCTTTCT26GENIChomozygous764188268
151148051211480513CT22GENIChomozygous661836674
151148061911480620TTG21GENIChomozygous764188269
151148107211481073T-21GENIChomozygous764188270
151148116311481164A-15GENICpossibly homozygous764188271
151148138811481389TC31GENIChomozygous661836675
151148162611481627GA26GENIChomozygous661836676
151148184111481842TTATACACAC8GENIChomozygous764188273
151148278111482782AAC22GENIChomozygous764188274
151148317911483180TC17GENIChomozygous661836677
151148358011483581AT35GENIChomozygous661836678
151148366311483664AG24GENIChomozygous661836679
151148373311483734TC15GENIChomozygous661836680
151148411811484119AAT29GENICpossibly homozygous764188275
151148468811484689AAACACAC3GENICheterozygous764188277
151148468811484689AAACACACAC3GENICheterozygous764188278
151148540311485404AG33GENIChomozygous661836681
151148750811487509GA21GENIChomozygous661836682
151148759911487600TG17GENIChomozygous661836683
151148797911487980CT29GENIChomozygous661836684
151148824411488245AT24GENIChomozygous661836685
151148825711488258GA25GENIChomozygous661836686
151148829711488298AG27GENIChomozygous661836687
151148838411488385CA28GENIChomozygous661836688
151148913211489133GA24GENIChomozygous661836689
151148933111489332CT25GENIChomozygous661836690
151148943411489435TA22GENIChomozygous661836691
151148955211489553TA24GENIChomozygous661836692
151149011011490111CA26GENIChomozygous661836693
151149016211490163CT20GENIChomozygous661836694
151149112311491124TTG3GENIChomozygous764188279
151149144611491447CG20GENIChomozygous661836695
151149166611491667TA33GENIChomozygous661836696
151149228311492284AC20GENIChomozygous661836697
151149347811493479G-1GENIChomozygous764188280
151149407611494077TC23GENIChomozygous661836698
151149411011494111CT18GENIChomozygous661836699
151149411111494112TG18GENIChomozygous661836700
151149432211494324AA--15GENIChomozygous764188281
151149486811494874CTCCTC------13GENIChomozygous764188283
151149555411495555AT20GENIChomozygous661836701
151149570211495703GGA41GENIChomozygous764188284
151149635811496359CT26GENICpossibly homozygous661836702
151149725011497258TGTGTGTG--------17GENIChomozygous764188286
151149766711497668AC22GENIChomozygous661836703
151149806511498066GA13GENIChomozygous661836704
151149808911498090CA14GENIChomozygous661836705
151149820311498204CT13GENIChomozygous661836706
151149828011498281CCTAATAATAA4GENIChomozygous764188290
151149863711498638TC14GENIChomozygous661836707
151150034411500362CACACACACACACACACA------------------18GENIChomozygous764188291
151150036211500363CT18GENIChomozygous661836708
151150207111502072TC20GENIChomozygous661836709
151150256611502567CT30GENIChomozygous661836710
151150356511503566AC14GENIChomozygous661836711
151150356711503568GT14GENIChomozygous661836712
151150370211503703A-21GENIChomozygous764188295
151150413911504140AC16GENIChomozygous661836713
151150446111504462TA16GENIChomozygous661836714
151150448111504482TG18GENIChomozygous661836715
151150533711505338AG20GENIChomozygous661836716
151150585111505852CT29GENIChomozygous661836717
151150611211506120CTCTCTCT--------5GENIChomozygous764188296
151150681211506820ACTGAGTA--------17GENIChomozygous764188299
151150799411507995AG16GENIChomozygous661836718
151150799611507997GA17GENIChomozygous661836719
151150830411508305A-18GENIChomozygous764188300
151150859211508593GA28GENIChomozygous661836720
151150877011508771GT9GENIChomozygous661836721
151150893211508933AAATAAATAAATAAATAC7GENIChomozygous764188303
151150987511509876CT20GENIChomozygous661836722
151151017711510178AACACAC18GENICheterozygous764188304
151151041111510412AC21GENIChomozygous661836723
151151046411510465CA19GENIChomozygous661836724
151151050811510528ATAAAATAAAATAAAATAAA--------------------6GENIChomozygous764188306
151151070411510705GA17GENIChomozygous661836725
151151121611511217A-12GENIChomozygous764188307
151151128011511284AAGT----8GENICpossibly homozygous764188308
151151133811511339GC7GENIChomozygous661836726
151151134311511346AAA---5GENIChomozygous764188309
151151135111511353AA--5GENIChomozygous764188310
151151163511511636CG23GENIChomozygous661836727
151151201111512012AG28GENIChomozygous661836728
151151260411512605GC18GENIChomozygous661836729
151151263211512633TA15GENIChomozygous661836730
151151279011512791A-18GENIChomozygous764188311
151151287211512873TC17GENIChomozygous661836731
151151296911512970TC17GENIChomozygous661836732
151151301411513018AAAA----16GENIChomozygous764188312
151151445211514454AA--17GENIChomozygous764188316
151151460611514607GA24GENIChomozygous661836733
151151746911517470CT16GENIChomozygous661836734
151151766911517670AAT33GENIChomozygous764188317
151151785711517858GA25GENIChomozygous661836735
151151807411518075AC25GENIChomozygous661836736
151151867511518676GA23GENIChomozygous661836737
151151916511519166TA25GENIChomozygous661836738
151151991411519915CCA24GENIChomozygous764188318
151151993111519932A-25GENIChomozygous764188319
151152090111520902CA13GENIChomozygous661836739
151152161311521614CG28GENIChomozygous661836740
151152239611522398AT--9GENIChomozygous764188320
151152290511522906AG14GENIChomozygous661836741
151152316411523165GGCAAACATCACCCTCCCC1GENIChomozygous764188322
151152835611528357CCCAGTA24GENIChomozygous764188323
151152965411529655AG37GENIChomozygous661836742
151152969311529694CT42GENIChomozygous661836743
151153022811530229AC22GENIChomozygous661836744
151153120611531218ACACACACACAC------------8GENIChomozygous764188324
151153157411531575TTA19GENIChomozygous764188327
151153365411533655CA32GENIChomozygous661836745
151153398711533988GC20GENICpossibly homozygous661836746
151153406611534084ACACACACACCCACACAC------------------8GENICheterozygous764188328
151153406811534084ACACACACCCACACAC----------------8GENICheterozygous764188329
151153431111534313AA--14GENIChomozygous764188331
151153487311534874AG10GENIChomozygous661836747
151153487411534875GA10GENIChomozygous661836748
151153488411534885TTTGTGTG5GENIChomozygous764188335
151153501011535011AG12GENIChomozygous661836749
151153538311535384CCATATAT7GENIChomozygous764188338
151153719111537192GA25GENIChomozygous661836750
151153986611539867GA33GENIChomozygous661836751
151153992211539923GA27GENIChomozygous661836752
151154075611540757AATGTGTG14GENIChomozygous764188340
151154110311541104CT20GENIChomozygous661836753
151154132211541323TC31GENIChomozygous661836754
151154162511541626AG22GENIChomozygous661836755
151154186611541867AG24GENIChomozygous661836756
151154190811541909TC23GENIChomozygous661836757
151154198511541986CT33GENIChomozygous661836758
151154222611542227TC24GENIChomozygous661836759
151154254311542544AC22GENIChomozygous661836760
151154292111542922AG18GENIChomozygous661836761
151154296611542967TC22GENIChomozygous661836762
151154300011543001TC24GENIChomozygous661836763
151154310411543105CT20GENIChomozygous661836764
151154348711543511CAATCACCAGCAACCAGCAACCAG------------------------14GENIChomozygous764188343
151154370611543707GGCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAGCAATCCAACAATCCAGCAAT15GENICheterozygous764188344
151154410311544104AC23GENIChomozygous661836765
151154469011544691GC34GENIChomozygous661836766
151154485311544854TC24GENIChomozygous661836767
151154487311544874AG22GENIChomozygous661836768
151154491411544915TC22GENIChomozygous661836769
151154504511545046GT23GENIChomozygous661836770
151154508111545082TC31GENIChomozygous661836771
151154535111545352GA23GENIChomozygous661836772
151154538611545387GT30GENIChomozygous661836773
151154582011545821CG34GENIChomozygous661836774
151154596711545968GA24GENIChomozygous661836775
151154600311546004GT25GENIChomozygous661836776
151154617111546172AAG20GENIChomozygous764188345
151154617511546176AG21GENIChomozygous661836777
151154631111546312GGGGACCCAAGAGGTTCCCA11GENIChomozygous764188346
151154638011546381AC21GENIChomozygous661836778
151154641811546419CT26GENIChomozygous661836779
151154652311546524CT19GENIChomozygous661836780
151154676811546769AACC23GENIChomozygous764188347
151154676911546770GC24GENIChomozygous661836781
151154677611546777GC26GENIChomozygous661836782
151154686611546867TC12GENIChomozygous661836783
151154708011547081AT17GENIChomozygous661836784
151154708411547099CAAAAACAAAAAAAG---------------26GENIChomozygous764188348
151154711811547119GA23GENIChomozygous661836785
151154712311547124AG19GENIChomozygous661836786
151154731811547319T-11GENIChomozygous764188349
151154733411547335GT19GENIChomozygous661836787
151154766011547662AC--5GENICheterozygous764188350
151154766011547661A-5GENICheterozygous764188351
151154766111547662CG5GENICheterozygous661836788
151154766611547667CG10GENIChomozygous661836789
151154783311547834A-19GENIChomozygous764188352
151154786611547867AG21GENIChomozygous661836790
151154793411547935GA27GENIChomozygous661836791
151154802211548023CT20GENIChomozygous661836792
151154832311548324GC22GENIChomozygous661836793
151154858011548581CCA19GENIChomozygous764188353
151154880111548802AC27GENIChomozygous661836794
151154915511549156CT24GENIChomozygous661836795
151154964611549647AC27GENIChomozygous661836796
151154976311549764GC20GENIChomozygous661836797
151155022511550226C-19GENIChomozygous764188354
151155029911550300TC22GENICpossibly homozygous661836798
151155045511550456TC20GENIChomozygous661836799
151155066611550667CT27GENIChomozygous661836800
151155071411550715CT23GENIChomozygous661836801
151155077911550780CT28GENIChomozygous661836802
151155081311550814AG27GENIChomozygous661836803
151155093011550931GT37GENICpossibly homozygous661836804
151155099811550999TG23GENIChomozygous661836805
151155105811551060GA--26GENIChomozygous764188355
151155118111551182GA21GENIChomozygous661836806
151155119211551193CT18GENIChomozygous661836807
151155217011552171AT18GENIChomozygous661836808
151155223311552234CT17GENIChomozygous661836809
151155241911552420A-18GENIChomozygous764188356
151155275811552759TG20GENIChomozygous661836810
151155287011552871AT29GENIChomozygous661836811
151155332011553321TC29GENIChomozygous661836812
151155360211553603AG23GENIChomozygous661836813
151155368311553684TC31GENIChomozygous661836814
151155398611553987CT31GENIChomozygous661836815
151155434011554341GA15GENIChomozygous661836816
151155452411554525TC24GENIChomozygous661836817
151155477811554779GA25GENIChomozygous661836818
151155489511554896GA24GENIChomozygous661836819
151155503311555034CA22GENIChomozygous661836820
151155505711555058AG28GENIChomozygous661836821
151155540511555406GA28GENIChomozygous661836822
151155543911555440AT20GENIChomozygous661836823
151155556711555568TC29GENIChomozygous661836824
151155571211555713T-24GENIChomozygous764188357
151155573111555732GA25GENIChomozygous661836825
151155573811555739C-29GENIChomozygous764188358
151155597011555971GT27GENICpossibly homozygous661836826
151155605711556058GC25GENIChomozygous661836827
151155609111556092CG25GENICpossibly homozygous661836828
151155609211556093TG26GENICpossibly homozygous661836829
151155619011556191TA16GENIChomozygous661836830
151155687711556878T-19GENIChomozygous764188359
151155688911556890GA22GENIChomozygous661836831
151155693511556936GA32GENIChomozygous661836832
151155699211556993TG18GENIChomozygous661836833
151155748611557487CG23GENIChomozygous661836834
151155763111557632CT27GENIChomozygous661836835
151155764011557642TG--23GENIChomozygous764188360
151155776311557764CT29GENIChomozygous661836836
151155813211558133GA25GENIChomozygous661836837
151155820411558206AA--25GENIChomozygous764188362
151155834811558349AG20GENIChomozygous661836838
151155843811558439GT26GENIChomozygous661836839
151155865811558659CA22GENIChomozygous661836840
151155871011558711GA19GENIChomozygous661836841
151155888511558886GGA22GENICpossibly homozygous764188363
151155898111558982GC21GENIChomozygous661836842
151155925911559260CA19GENIChomozygous661836843
151155953011559531AATT15GENIChomozygous764188366
151155969611559697GA21GENIChomozygous661836844
151155980011559801TC19GENIChomozygous661836845
151156039611560397AG22GENIChomozygous661836846
151156039711560398GA22GENIChomozygous661836847
151156050811560509AAT29GENIChomozygous764188367
151156057111560572TC24GENIChomozygous661836848
151156058411560585AT22GENIChomozygous661836849
151156092511560926GA22GENIChomozygous661836850
151156099011560992CG--19GENIChomozygous764188368
151156104911561050GT21GENIChomozygous661836851
151156116311561164TG25GENIChomozygous661836852
151156130411561305TG21GENIChomozygous661836853
151156154011561541TC25GENIChomozygous661836854
151156164611561647TC18GENIChomozygous661836855
151156204311562044CCCACACACACACACATACACACACACACACACACA7GENIChomozygous764188371
151156230311562304AT22GENIChomozygous661836856
151156312511563126AG9GENIChomozygous661836857
151156335911563360CT24GENIChomozygous661836858
151156359311563594GA29GENIChomozygous661836859
151156363611563649AGGAAGCCGTGCT-------------21GENIChomozygous764188372
151156380011563801TC24GENIChomozygous661836860
151156412711564135TTTGTTTG--------18GENIChomozygous764188373
151156438911564390CT29GENIChomozygous661836861
151156496711564968CT17GENIChomozygous661836862
151156505311565054AG16GENIChomozygous661836863
151156524611565247TC30GENIChomozygous661836864
151156545111565452TG29GENIChomozygous661836865
151156546911565470GA32GENIChomozygous661836866
151156559711565598CT25GENIChomozygous661836867
151156564311565644AG18GENIChomozygous661836868
151156566511565666GA23GENIChomozygous661836869
151156588311565884TC31GENIChomozygous661836870
151156644211566443CA19GENIChomozygous661836871
151156659311566594GA18GENIChomozygous661836872
151156662311566624T-18GENIChomozygous764188375
151156662811566629T-21GENIChomozygous764188376
151156692311566924AC28GENIChomozygous661836873
151156696311566964TG23GENIChomozygous661836874
151156708911567090AT31GENIChomozygous661836875
151156725911567260TC25GENIChomozygous661836876
151156731611567317AT24GENIChomozygous661836877
151156746011567461AG16GENIChomozygous661836878
151156746111567462TC16GENIChomozygous661836879
151156748211567487CATAT-----10GENIChomozygous764188377
151156750111567502CG9GENIChomozygous661836880
151156750211567503CT9GENIChomozygous661836881
151156769611567697CT6GENIChomozygous661836882
151156775811567759AG6GENIChomozygous661836883
151156776411567765TTTA7GENIChomozygous764188378
151156778511567789ATAA----9GENIChomozygous764188379
151156780911567811AC--7GENIChomozygous764188380
151156781511567825ATACATATAT----------8GENIChomozygous764188381
151156795011567951GA21GENIChomozygous661836884
151156798611567987CT15GENIChomozygous661836885
151156818111568182GA9GENIChomozygous661836886
151156821711568218TC15GENIChomozygous661836887
151156823711568238CT20GENIChomozygous661836888
151156824611568247AT19GENIChomozygous661836889
151156825211568253CT20GENIChomozygous661836890
151156826211568263GA21GENIChomozygous661836891
151156826711568268CT20GENIChomozygous661836892
151156832211568323GGTACTATATTTT20GENIChomozygous764188382
151156843111568432AG17GENIChomozygous661836893
151156854711568548TC16GENIChomozygous661836894
151156860211568603TG22GENIChomozygous661836895
151156866211568663CT28GENIChomozygous661836896
151156878511568786GA18GENIChomozygous661836897
151156885611568857TC27GENIChomozygous661836898
151156887511568876TC27GENIChomozygous661836899
151156888411568885GT25GENIChomozygous661836900
151156901111569012CT13GENIChomozygous661836901
151156911911569120TC37GENIChomozygous661836902
151156915311569154AG33GENIChomozygous661836903
151156922511569226T-16GENIChomozygous764188383
151156930711569308TA21GENIChomozygous661836904
151156933311569334AG23GENIChomozygous661836905
151156936211569363AG24GENIChomozygous661836906
151156965811569659AG19GENIChomozygous661836907
151156983611569837TC34GENIChomozygous661836908
151156988211569883TA22GENIChomozygous661836909
151156992211569923GA25GENIChomozygous661836910
151156992311569924CT25GENIChomozygous661836911
151156992411569925TC26GENIChomozygous661836912
151156993011569931AG28GENIChomozygous661836913
151156994111569942AT30GENIChomozygous661836914
151156998311569984AG21GENIChomozygous661836915
151157009611570097TC22GENIChomozygous661836916
151157017111570172AG19GENIChomozygous661836917
151157019911570200CT23GENIChomozygous661836918
151157033011570331TA24GENIChomozygous661836919
151157039311570394CT19GENIChomozygous661836920
151157114011571141CG26GENIChomozygous661836921
151157121311571214GA30GENIChomozygous661836922
151157152811571529GA29GENIChomozygous661836923
151157154111571542AG28GENIChomozygous661836924
151157172711571728AG26GENIChomozygous661836925
151157176911571770TC22GENIChomozygous661836926
151157182811571829A-26GENIChomozygous764188384
151157183211571833AC26GENIChomozygous661836927
151157184711571848AC31GENIChomozygous661836928
151157219311572194T-28GENIChomozygous764188385
151157237811572379TTTTTA37GENIChomozygous764188386
151157239411572395AC34GENIChomozygous661836929
151157246011572461TC23GENIChomozygous661836930
151157267211572673CT25GENIChomozygous661836931
151157269511572696AC25GENIChomozygous661836932
151157269611572697CA26GENIChomozygous661836933
151157292511572926CA24GENIChomozygous661836934
151157311411573115TG23GENIChomozygous661836935
151157322211573223CA30GENIChomozygous661836936
151157356211573563GA26GENIChomozygous661836937
151157357111573572GA26GENIChomozygous661836938
151157360011573601AAACACAC13GENICpossibly homozygous764188388
151157438911574391CT--15GENIChomozygous764188389
151157462911574630TTA14GENIChomozygous764188391
151157522611575227T-20GENIChomozygous764188392
151157525011575251GA21GENIChomozygous661836939
151157530711575308AC15GENIChomozygous661836940
151157545911575460AG24GENIChomozygous661836941
151157563311575634CT18GENIChomozygous661836942
151157574711575748CA23GENIChomozygous661836943
151157577111575772GA20GENIChomozygous661836944
151157640011576401TC26GENIChomozygous661836945
151157646911576470AG18GENIChomozygous661836946
151157726111577262TC35GENIChomozygous661836947
151157773411577735TG21GENIChomozygous661836948
151157773811577739TC18GENIChomozygous661836949
151158411211584113TC26GENICpossibly homozygous661836950
151158416911584170CT26GENICpossibly homozygous661836951
151158421311584214TA18GENIChomozygous661836952
151158511811585119CA27GENIChomozygous661836953
151158525811585259CG23GENIChomozygous661836954
151158663611586637TC20GENIChomozygous661836955
151158681511586816T-20GENIChomozygous764188394
151158744311587444AG25GENIChomozygous661836956
151158859011588591GA23GENIChomozygous661836957
151158916311589164CA25GENIChomozygous661836958
151158929311589294CT23GENIChomozygous661836959
151158939811589399TC22GENIChomozygous661836960
151158947111589472AT14GENICpossibly homozygous661836961
151158963511589636GGT24GENIChomozygous764188395
151158969211589693TC24GENIChomozygous661836962
151158974911589750TG17GENICpossibly homozygous661836963
151159071011590711GA35GENIChomozygous661836964
151159075511590756AG24GENIChomozygous661836965
151159099911591000CT32GENIChomozygous661836966
151159107911591080GC23GENIChomozygous661836967
151159144011591452TTGCCCACATTT------------21GENIChomozygous764188396
151159160111591602CT16GENIChomozygous661836968
151159170311591704AAT15GENIChomozygous764188397
151159187311591874TTA17GENIChomozygous764188398
151159191711591918GT26GENIChomozygous661836969
151159196811591969TC29GENIChomozygous661836970
151159199311591994CT34GENIChomozygous661836971
151159227711592278TA27GENIChomozygous661836972
151159240911592410TC24GENIChomozygous661836973
151159258811592589AG20GENIChomozygous661836974
151159277211592773CT33GENIChomozygous661836975
151159280611592807AC30GENIChomozygous661836976
151159329911593300GT31GENIChomozygous661836977
151159339411593395CA20GENIChomozygous661836978
151159348611593487GA23GENIChomozygous661836979
151159348911593490AT24GENIChomozygous661836980
151159355411593556TT--15GENIChomozygous764188399
151159365611593657AG27GENIChomozygous661836981
151159440011594401TG25GENIChomozygous661836982
151159444311594444AG24GENIChomozygous661836983
151159490711594908AAT22GENIChomozygous764188402
151159507911595080GA20GENIChomozygous661836984
151159582411595825GA25GENIChomozygous661836985
151159612411596125TC20GENIChomozygous661836986
151159629811596299TG28GENIChomozygous661836987
151159665911596660TG27GENIChomozygous661836988
151159692611596927TG22GENIChomozygous661836989
151159708811597089TC17GENIChomozygous661836990
151159731911597320AG33GENIChomozygous661836991
151159750311597504GA15GENIChomozygous661836992
151159762911597630CT29GENIChomozygous661836993
151159779311597794GC24GENIChomozygous661836994
151159790111597902AG17GENIChomozygous661836995
151159853111598533TG--4GENIChomozygous764188405
151159990211599903AG33GENIChomozygous661836996
151160057811600579CT23GENIChomozygous661836997
151160059111600592AG24GENIChomozygous661836998
151160067811600679AAT17GENIChomozygous764188407
151160107811601079AG20GENIChomozygous661836999
151160125411601255TG23GENIChomozygous661837000
151160136111601362GA24GENIChomozygous661837001
151160139711601398CCT21GENIChomozygous764188408
151160149111601492CA20GENIChomozygous661837002
151160156411601565CCT8GENIChomozygous764188409
151160209911602100TC21GENIChomozygous661837003
151160311311603114TA29GENIChomozygous661837004
151160336411603365T-16GENIChomozygous764188410
151160495611604957T-14GENIChomozygous764188412
151160498911604990TC22GENIChomozygous661837005
151160508411605085TC24GENIChomozygous661837006
151160575211605753AT28GENICpossibly homozygous661837007
151160592711605928TG27GENIChomozygous661837008
151160634211606343GGT8GENIChomozygous764188413
151160639811606399TC14GENIChomozygous661837009
151160659011606591GT15GENIChomozygous661837010
151160786011607861TC6GENIChomozygous661837011
151160948811609489TA35GENIChomozygous661837012
151161143811611439TA26GENIChomozygous661837013
151161159811611599AT22GENIChomozygous661837014
151161170511611706CT16GENIChomozygous661837015
151161205011612051GGAT2GENICheterozygous764188414
151161250811612509GA20GENICheterozygous661837016
151161251111612512CT20GENICheterozygous661837017
151161309011613091TC27GENIChomozygous661837018
151161415211614153GC16GENIChomozygous661837019
151161462211614623TC30GENIChomozygous661837020
151161593011615931GA23GENIChomozygous661837021
151161636711616375TATTTATT--------6GENIChomozygous764188415
151161706711617068TC28GENIChomozygous661837022
151161717611617177TA20GENIChomozygous661837023
151161718511617186CT22GENIChomozygous661837024
151161831611618317AAATG10GENIChomozygous764188417
151161831911618320TTTCAA10GENIChomozygous764188418
151161878511618786CT19GENIChomozygous661837025
151161979011619791CT16GENIChomozygous661837026
151162005111620052TA19GENIChomozygous661837027
151162034411620345GC15GENIChomozygous661837028
151162145711621468GTTCTGTTAGA-----------27GENIChomozygous764188419
151162178711621788CT28GENIChomozygous661837029
151162197511621976TC20GENIChomozygous661837030
151162199611621997TC20GENIChomozygous661837031
151162202811622029CA21GENIChomozygous661837032
151162459611624597CT23GENIChomozygous661837033
151162490711624908CT34GENIChomozygous661837034
151162539511625396GA17GENIChomozygous661837035
151162540611625407GA17GENIChomozygous661837036
151162561011625611CCA26GENIChomozygous764188420
151162607711626078AG30GENIChomozygous661837037
151162628211626283TC29GENIChomozygous661837038
151162632911626330CT23GENIChomozygous661837039
151162684911626850CCT3GENIChomozygous764188421
151162685011626851CCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT3GENIChomozygous764188422
151162825511628256CT24GENIChomozygous661837040
151162916611629167GT15GENIChomozygous661837041
151163052111630522T-16GENIChomozygous764188423
151163062011630621T-24GENIChomozygous764188425
151163082911630830AG32GENIChomozygous661837042
151163204111632042AG19GENIChomozygous661837043
151163275611632757AG26GENIChomozygous661837044
151163300111633002TA28GENIChomozygous661837045
151163337511633376AT20GENIChomozygous661837046
151163390411633905AG24GENIChomozygous661837047
151163438711634388TTGC10GENIChomozygous764188426
151163440511634411CACACA------13GENIChomozygous764188428
151163614311636144AG32GENIChomozygous661837048
151163691311636914TC26GENIChomozygous661837049
151163691611636917CCT24GENIChomozygous764188431
151163700811637009AG18GENIChomozygous661837050
151163708411637085GA24GENIChomozygous661837051
151163712411637125CT22GENIChomozygous661837052
151163713511637136TC20GENIChomozygous661837053
151163714511637146GGT19GENIChomozygous764188432
151163717111637172TA17GENIChomozygous661837054
151163721511637216TTC24GENIChomozygous764188433
151163727911637280GA11GENIChomozygous661837055
151163728211637284TT--12GENIChomozygous764188434
151163743711637438AG25GENIChomozygous661837056
151163759611637597CT28GENIChomozygous661837057
151163763911637640AT22GENIChomozygous661837058
151163766811637669TC21GENIChomozygous661837059
151163778011637781TG25GENIChomozygous661837060
151163779411637795C-26GENIChomozygous764188437
151163791911637920AG18GENIChomozygous661837061
151163795911637961TC--17GENIChomozygous764188438
151163797211637973TC18GENIChomozygous661837062
151163799411637995AG18GENIChomozygous661837063
151163802511638026TC19GENIChomozygous661837064
151163821111638212TA15GENIChomozygous661837065
151163823111638232CT20GENIChomozygous661837066
151163826611638267CT17GENIChomozygous661837067
151163834811638349TC20GENIChomozygous661837068
151163837711638378GA23GENIChomozygous661837069
151163841211638413C-22GENIChomozygous764188439
151163853211638533TC27GENIChomozygous661837070
151163859511638596GA23GENIChomozygous661837071
151163864511638646CA27GENIChomozygous661837072
151163869911638700TC25GENIChomozygous661837073
151163874911638750GA21GENIChomozygous661837074
151163898511638986CT15GENIChomozygous661837075
151163903911639040AG17GENIChomozygous661837076
151163904111639042AC16GENIChomozygous661837077
151163904411639045TC16GENIChomozygous661837078
151163905211639053GA16GENIChomozygous661837079
151163905311639054TC16GENIChomozygous661837080
151163939211639393GC21GENIChomozygous661837081
151163944011639441GA26GENIChomozygous661837082
151163944711639448AG28GENIChomozygous661837083
151163948411639485CG28GENIChomozygous661837084
151163980311639804AAC20GENIChomozygous764188440
151163990611639907TTG26GENIChomozygous764188441
151164001311640014GA19GENIChomozygous661837085
151164021011640211CG24GENIChomozygous661837086
151164023911640251TCTAAAGATTAA------------29GENIChomozygous764188442
151164048811640489CT19GENIChomozygous661837087
151164071211640716GTGT----8GENICheterozygous764188443
151164071411640716GT--8GENICheterozygous764188444
151164081211640813CT16GENIChomozygous661837088
151164084911640850AG19GENIChomozygous661837089
151164135411641355GA29GENIChomozygous661837090
151164136411641365CT31GENIChomozygous661837091
151164173811641739AT22GENIChomozygous661837092
151164180211641803TA26GENIChomozygous661837093
151164199311641994CA21GENIChomozygous661837094
151164253711642538CA31GENIChomozygous661837095
151164286211642863AG20GENIChomozygous661837096
151164286511642866CT18GENIChomozygous661837097
151164292511642926TC19GENIChomozygous661837098
151164298711642988GA18GENICpossibly homozygous661837099
151164352711643528AG24GENIChomozygous661837100
151164354611643547CG27GENIChomozygous661837101
151164359011643591TA30GENIChomozygous661837102
151164362911643630GT29GENIChomozygous661837103
151164368611643687TC25GENIChomozygous661837104
151164373511643847CTATTTCCTTTTTATTTTTTATTTTTTGGATCTTTTTTTCGGAGCTGGGGACCGAACCCAGGGCCTTGCGCTTCCTAGGCAAGCGCTCTACCACTGAGCTAAATCCCCAACC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14GENIChomozygous764188445
151164403511644036CT20GENIChomozygous661837105
151164410111644102AG28GENIChomozygous661837106
151164413111644132TC21GENIChomozygous661837107
151164414211644143CT20GENIChomozygous661837108
151164427111644272TC25GENIChomozygous661837109
151164450711644508CT22GENIChomozygous661837110
151164454511644546AG22GENIChomozygous661837111
151164459611644597AC21GENIChomozygous661837112
151164487611644877GGTTTA12GENICheterozygous764188446
151164487811644879TTCCCAGGGAGCTCTGGTTGGTTAGTACTGTTGTTCTTATGAGGTGAAAACAA14GENICheterozygous764188447
151164501911645020AG17GENIChomozygous661837113
151164502811645029GGT19GENIChomozygous764188448
151164531311645314TG22GENIChomozygous661837114
151164558711645588AAT19GENIChomozygous764188449
151164594211645943GA29GENIChomozygous661837115
151164602111646022AG21GENIChomozygous661837116
151164625211646253CG25GENIChomozygous661837117
151164630311646304GA32GENIChomozygous661837118
151164638411646385AT19GENIChomozygous661837119
151164640811646409TC22GENIChomozygous661837120
151164643311646434GC26GENIChomozygous661837121
151164664711646648GT20GENIChomozygous661837122
151164701211647013TG37GENIChomozygous661837123
151164728811647289T-19GENIChomozygous764188450
151164758211647583CT27GENIChomozygous661837124
151164769311647694CG16GENIChomozygous661837125
151164777511647776AG16GENIChomozygous661837126
151164778011647781GGA16GENICpossibly homozygous764188451
151164808811648089TC21GENIChomozygous661837127
151164811711648118GA23GENIChomozygous661837128
151164816411648165AC26GENIChomozygous661837129
151164893511648936TTACAC9GENICpossibly homozygous764188452
151164899311648994AAATT21GENIChomozygous764188454
151164969611649697CT21GENIChomozygous661837130
151165003711650041TGTG----9GENIChomozygous764188455
151165007611650077CCTTAG12GENIChomozygous764188459
151165013111650132AG18GENIChomozygous661837131
151165021911650230GGTGCTGGAGA-----------22GENIChomozygous764188461
151165045411650455TC28GENIChomozygous661837132
151165056111650562GA12GENIChomozygous661837133
151165064211650643CT27GENIChomozygous661837134
151165164211651643CT18GENIChomozygous661837135
151165211811652119TA3GENIChomozygous661837136
151165229011652291AT13GENIChomozygous661837137
151165230611652307AG15GENIChomozygous661837138
151165231011652311GT15GENIChomozygous661837139
151165235411652356CT--16GENIChomozygous764188462
151165237211652373AC18GENIChomozygous661837140
151165283211652834TT--20GENIChomozygous764188463
151165344611653447TG18GENIChomozygous661837141
151165351711653518AT22GENIChomozygous661837142
151165352411653525TA24GENIChomozygous661837143
151165353311653534GA23GENIChomozygous661837144
151165358811653589CT10GENIChomozygous661837145
151165364311653644CT19GENIChomozygous661837146
151165364911653650AT19GENIChomozygous661837147
151165393711653938A-16GENIChomozygous764188465
151165427311654274CT24GENIChomozygous661837148
151165445211654453AG25GENIChomozygous661837149
151165448111654482GA18GENIChomozygous661837150
151165460211654603GA20GENIChomozygous661837151
151165476611654767GA20GENIChomozygous661837152
151165488311654884CG25GENIChomozygous661837153
151165493911654940GT22GENIChomozygous661837154
151165533811655339CT28GENIChomozygous661837155
151165538211655383A-19GENIChomozygous764188466
151165590811655909TC30GENIChomozygous661837156
151165618711656188TC27GENIChomozygous661837157
151165641211656413AG23GENIChomozygous661837158
151165642611656427AG24GENIChomozygous661837159
151165666411656665TC21GENIChomozygous661837160
151165672511656726AT27GENIChomozygous661837161
151165675311656754GA26GENIChomozygous661837162
151165680911656810CT16GENIChomozygous661837163
151165684911656850CT24GENIChomozygous661837164
151165697611656977TC31GENIChomozygous661837165
151165701711657018GGT19GENIChomozygous764188468
151165704911657050GA22GENIChomozygous661837166
151165706711657068TC20GENIChomozygous661837167
151165718111657182AC25GENIChomozygous661837168
151165723611657237TC27GENIChomozygous661837169
151165745411657455AT22GENIChomozygous661837170
151165761511657616AAT17GENIChomozygous764188469
151165762411657625AT20GENIChomozygous661837171
151165788411657885GT24GENIChomozygous661837172
151165794511657946AG20GENIChomozygous661837173
151165796911657970TC17GENIChomozygous661837174
151165803311658034CT25GENIChomozygous661837175
151165810711658109TT--13GENIChomozygous764188473
151165826111658262AG31GENIChomozygous661837176
151165843311658434TC23GENIChomozygous661837177
151165848211658483GA27GENIChomozygous661837178
151165870411658705TC20GENIChomozygous661837179
151165880911658810GA21GENIChomozygous661837180
151165918711659188TG26GENIChomozygous661837181
151165927511659276GC23GENIChomozygous661837182
151165942011659421AG31GENIChomozygous661837183
151165957011659571CCTTT17GENIChomozygous764188476
151165958511659586GGTTTTAACTCTTTTTTT26GENIChomozygous764188477
151165967111659673TT--26GENICheterozygous764188478
151165967211659673T-26GENICpossibly homozygous764188479
151165969211659693GT36GENIChomozygous661837184
151165975711659758GA27GENIChomozygous661837185
151165986111659862AG20GENIChomozygous661837186
151165988611659887GA29GENIChomozygous661837187
151165991011659911CT34GENIChomozygous661837188
151166007211660073CCAT28GENIChomozygous764188481
151166008511660086CT28GENIChomozygous661837189
151166018711660188AG21GENIChomozygous661837190
151166031311660314CG24GENIChomozygous661837191
151166044211660443GA13GENIChomozygous661837192
151166047011660471AC18GENIChomozygous661837193
151166056911660570GT23GENIChomozygous661837194
151166058011660581TA23GENIChomozygous661837195
151166059611660597GC21GENIChomozygous661837196
151166069211660693AC14GENIChomozygous661837197
151166082111660822TC26GENIChomozygous661837198
151166118911661190TC28GENIChomozygous661837199
151166172411661725GA21GENIChomozygous661837200
151166173311661734TC18GENIChomozygous661837201
151166173411661735GA17GENIChomozygous661837202
151166176511661766TC21GENIChomozygous661837203
151166192311661924AG24GENIChomozygous661837204
151166192511661928ATA---26GENIChomozygous764188482
151166192911661934AGAGA-----28GENIChomozygous764188483
151166214511662146GT19GENIChomozygous661837205
151166217111662172TA19GENIChomozygous661837206
151166217411662175TG23GENIChomozygous661837207
151166221811662219GA30GENIChomozygous661837208
151166251811662519AT33GENIChomozygous661837209
151166263211662633TC26GENIChomozygous661837210
151166263411662635TC27GENIChomozygous661837211
151166264511662646A-24GENIChomozygous764188484
151166274211662743AG31GENIChomozygous661837212
151166278111662782GC34GENIChomozygous661837213
151166285111662852GA35GENIChomozygous661837214
151166286611662867AG32GENIChomozygous661837215
151166290711662908CA26GENIChomozygous661837216
151166315711663158AT21GENIChomozygous661837217
151166316411663165CT19GENIChomozygous661837218
151166317111663172CG18GENIChomozygous661837219
151166322911663230CA18GENIChomozygous661837220
151166329111663292AATATATATG13GENIChomozygous764188485
151166334011663341TG21GENIChomozygous661837221
151166335711663358GC20GENIChomozygous661837222
151166339311663397ACAA----16GENIChomozygous764188486
151166355711663558TA27GENIChomozygous661837223
151166360511663606AG24GENIChomozygous661837224
151166364511663646GA22GENIChomozygous661837225
151166367611663677GC22GENIChomozygous661837226
151166373111663732CA19GENIChomozygous661837227
151166383511663836AG27GENIChomozygous661837228
151166385311663854TC26GENIChomozygous661837229
151166399611663999TTT---24GENIChomozygous764188487
151166401011664011TC29GENIChomozygous661837230
151166427711664278GA25GENIChomozygous661837231
151166428511664291TTTTCC------29GENICpossibly homozygous764188489
151166434111664342AG32GENICpossibly homozygous661837232
151166437711664378AAG27GENIChomozygous764188490
151166441211664413AC26GENIChomozygous661837233
151166444311664444TC20GENIChomozygous661837234
151166455311664554TC29GENICpossibly homozygous661837235
151166457611664577AG27GENICpossibly homozygous661837236
151166459111664592AG24GENIChomozygous661837237
151166467711664678AG25GENIChomozygous661837238
151166470311664704TC23GENIChomozygous661837239
151166516111665162TTAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGA3GENIChomozygous764188491
151166516511665166TTAGATAGATAATAG1GENIChomozygous764188492
151166552611665527GA10GENIChomozygous661837240
151166554211665543TA10GENIChomozygous661837241
151166557811665579AAGAT3GENIChomozygous764188493
151166558311665584GGATAGATA1GENIChomozygous764188494
151166562511665626CA12GENIChomozygous661837242
151166563211665633TG9GENIChomozygous661837243
151166564311665644GGATAGATAGATAA6GENIChomozygous764188499
151166574911665750GC21GENIChomozygous661837244
151166575911665760GC21GENIChomozygous661837245
151166578511665786CA16GENIChomozygous661837246
151166592611665927CT27GENICpossibly homozygous661837247
151166599811665999AG23GENIChomozygous661837248
151166601911666020CT21GENIChomozygous661837249
151166611911666123AAAA----18GENIChomozygous764188500
151166634711666348CT25GENIChomozygous661837250
151166709811667099TG19GENIChomozygous661837251
151166710311667112TATAGGCTT---------21GENIChomozygous764188502
151166713711667138TG23GENIChomozygous661837252
151166778611667787AG21GENIChomozygous661837253
151166811711668118TC15GENIChomozygous661837254
151166815011668151TC22GENIChomozygous661837255
151166820211668203AG22GENIChomozygous661837256
151166822411668225A-21GENIChomozygous764188503
151166830611668307CG26GENIChomozygous661837257
151166833911668340GA26GENIChomozygous661837258
151166854711668548AC21GENIChomozygous661837259
151166896111668962AC25GENIChomozygous661837260
151166897611668977CT27GENIChomozygous661837261
151166915511669156AG20GENIChomozygous661837262
151166928011669281AG21GENIChomozygous661837263
151166932511669326AAT15GENIChomozygous764188504
151166944711669448TC13GENIChomozygous661837264
151166949011669491AG15GENIChomozygous661837265
151166981411669815TC24GENIChomozygous661837266
151166985911669860TC24GENIChomozygous661837267
151167007911670080AG27GENIChomozygous661837268
151167009111670092GA27GENIChomozygous661837269
151167009411670095GA25GENIChomozygous661837270
151167014311670144CA29GENIChomozygous661837271
151167025811670259TA27GENIChomozygous661837272
151167043711670438TTA22GENIChomozygous764188506
151167069511670696CA18GENIChomozygous661837273
151167072311670724GA18GENIChomozygous661837274
151167074811670749AG22GENIChomozygous661837275
151167108511671086GT18GENIChomozygous661837276
151167114411671145CT24GENIChomozygous661837277
151167122411671225TA27GENIChomozygous661837278
151167135911671361CA--15GENIChomozygous764188507
151167166811671669AC21GENIChomozygous661837279
151167171911671720A-15GENIChomozygous764188508
151167176311671764AG24GENIChomozygous661837280
151167198211671983T-22GENIChomozygous764188511
151167215311672155CA--11GENIChomozygous764188512
151167217211672173GA13GENIChomozygous661837281
151167249911672500AG17GENIChomozygous661837282
151167280411672805GC22GENIChomozygous661837283
151167294511672946GT18GENIChomozygous661837284
151167334911673350CA33GENIChomozygous661837285
151167338711673388GA25GENIChomozygous661837286
151167356811673569AG28GENIChomozygous661837287
151167363311673634CT25GENIChomozygous661837288
151167411411674115GA30GENIChomozygous661837289
151167419211674193AG34GENIChomozygous661837290
151167425311674254TC30GENIChomozygous661837291
151167447811674479TC29GENIChomozygous661837292
151167447911674480AG30GENIChomozygous661837293
151167497311674974T-30GENIChomozygous764188513
151167524811675249GA14GENIChomozygous661837294
151167542711675428GA30GENIChomozygous661837295
151167559411675595TG25GENIChomozygous661837296
151167596811675969AG28GENIChomozygous661837297
151167642911676430TTGACA23GENIChomozygous764188514
151167650011676501GA33GENIChomozygous661837298
151167694211676943T-22GENIChomozygous764188515
151167721011677211A-27GENIChomozygous764188516
151167728411677285CT33GENIChomozygous661837299
151167741111677412GA26GENIChomozygous661837300
151167781011677811CA22GENIChomozygous661837301
151167818611678187CA31GENIChomozygous661837302
151167829511678296CT28GENIChomozygous661837303
151167843211678438ACTAAT------29GENIChomozygous764188517
151167844611678447CA27GENIChomozygous661837304
151167845411678455CT29GENIChomozygous661837305
151167879411678795GT28GENIChomozygous661837306
151167902511679026AG19GENIChomozygous661837307
151167906811679069AG16GENIChomozygous661837308
151167908111679082TTG18GENIChomozygous764188518
151167933211679333TC27GENIChomozygous661837309
151167938711679388GA29GENIChomozygous661837310
151167962811679629TC25GENIChomozygous661837311
151167962911679630CT25GENIChomozygous661837312
151167984011679841TC15GENIChomozygous661837313
151167997111679972TG24GENIChomozygous661837314
151168001011680011AG23GENIChomozygous661837315
151168012111680122GA28GENIChomozygous661837316
151168012411680125CT29GENIChomozygous661837317
151168013111680132TC25GENIChomozygous661837318
151168026911680270CT30GENIChomozygous661837319
151168028211680283GA26GENIChomozygous661837320
151168030211680303GGATGACATATC23GENIChomozygous764188519
151168033111680332CT21GENIChomozygous661837321
151168036011680361CG31GENIChomozygous661837322
151168036311680364TC31GENIChomozygous661837323
151168054311680544TC34GENIChomozygous661837324
151168061411680615AC31GENIChomozygous661837325
151168072411680725AT41GENIChomozygous661837326
151168073511680736AC39GENIChomozygous661837327
151168079011680791GA28GENIChomozygous661837328
151168115011681151TC43GENIChomozygous661837329
151168127211681273GA19GENIChomozygous661837330
151168133111681332CA19GENIChomozygous661837331
151168144211681443AT36GENIChomozygous661837332
151168149511681496GA32GENIChomozygous661837333
151168152911681531TT--19GENIChomozygous764188520
151168160311681604AG21GENIChomozygous661837334
151168161311681614AT23GENIChomozygous661837335
151168162111681622TC23GENIChomozygous661837336
151168190911681910CT31GENIChomozygous661837337
151168194711681948TA33GENICpossibly homozygous661837338
151168195911681960AG30GENIChomozygous661837339
151168196011681961GA30GENIChomozygous661837340
151168200411682005AC19GENIChomozygous661837341
151168206211682063TC20GENIChomozygous661837342
151168230911682310TC17GENIChomozygous661837343
151168232411682325CA13GENIChomozygous661837344
151168232511682326AG12GENIChomozygous661837345
151168259711682598TTA19GENIChomozygous764188521
151168260511682606GGGGC16GENIChomozygous764188522
151168273111682732CG12GENIChomozygous661837346
151168290311682904AG20GENIChomozygous661837347
151168302811683029GC24GENIChomozygous661837348
151168303211683033AC22GENIChomozygous661837349
151168308211683083TC38GENIChomozygous661837350
151168309611683097GA31GENIChomozygous661837351
151168315811683159TC22GENIChomozygous661837352
151168324311683244CA20GENIChomozygous661837353
151168330311683304CG17GENIChomozygous661837354
151168346411683465GA14GENIChomozygous661837355
151168350411683506TA--16GENIChomozygous764188525
151168360511683606GA15GENIChomozygous661837356
151168393011683931GC30GENIChomozygous661837357
151168405311684054CT31GENIChomozygous661837358
151168406311684064GC30GENIChomozygous661837359
151168436411684365GA11GENIChomozygous661837360
151168458911684590GA25GENIChomozygous661837361
151168598511685986GA21GENIChomozygous661837362
151168677711686778CT30GENIChomozygous661837363
151168702711687028GT10GENIChomozygous661837364
151168756111687562GA31GENIChomozygous661837365
151168768311687684AT29GENIChomozygous661837366
151168920511689206AG26GENIChomozygous661837367
151168926511689266GA19GENIChomozygous661837368
151168945711689458AG25GENIChomozygous661837369
151168950911689510CT29GENIChomozygous661837370
151169056111690569ACACACAC--------10GENICheterozygous764188528
151169056311690569ACACAC------10GENICheterozygous764188529
151169073611690737T-17GENIChomozygous764188532
151169087111690872CCTT7GENIChomozygous764188533
151169511211695118CTCAGG------3GENIChomozygous764188535
151169514911695150TG2GENIChomozygous661837371
151169533711695338GA16GENIChomozygous661837372
151169542011695421AT21GENIChomozygous661837373
151169558411695585CT26GENIChomozygous661837374
151169592811695929GA25GENIChomozygous661837375
151169595411695955T-16GENIChomozygous764188536
151169667811696679TTA11GENIChomozygous764188537
151169696511696966CA17GENIChomozygous661837376
151169945111699452AC22GENIChomozygous661837377
151169948311699484A-15GENIChomozygous764188539
151170047511700479TGTG----22GENIChomozygous764188540
151170092911700931AT--1GENIChomozygous764188541
151170097311700975AT--2GENIChomozygous764188542
151170098011700981TTAG4GENIChomozygous764188543
151170104211701045TCT---10GENIChomozygous764188544
151170125811701259TTTATA4GENIChomozygous764188545
151170387711703878TC26GENIChomozygous661837378
151170423911704240AAACACAC5GENICheterozygous764188548
151170508511705086AG21GENIChomozygous661837379
151170514511705146AG16GENIChomozygous661837380
151170681711706818AG14GENIChomozygous661837381
151170690411706905TC27GENIChomozygous661837382
151170700011707001AG27GENIChomozygous661837383
151170725611707300TATATATATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG--------------------------------------------11GENIChomozygous764188549
151170757311707574GA17GENIChomozygous661837384
151170802511708026CA30GENIChomozygous661837385
151170811811708119AG18GENIChomozygous661837386
151170819811708220CACACACACACACACACACACT----------------------12GENICheterozygous764188550
151170822611708227CA20GENIChomozygous661837387
151170899611708997TA21GENIChomozygous661837388
151170903311709052CCAGAGCTTCTTCACTTTG-------------------25GENIChomozygous764188551
151170910211709103CG22GENIChomozygous661837389
151170919411709195GGCACA24GENIChomozygous764188552
151170919611709197GGCATT24GENIChomozygous764188553
151170921711709218TA25GENIChomozygous661837390
151170922611709227AG23GENIChomozygous661837391
151170923511709236CG23GENIChomozygous661837392
151170928211709283TG12GENIChomozygous661837393
151170929211709293GT11GENIChomozygous661837394
151170932911709330TC14GENIChomozygous661837395
151170933611709337AT18GENIChomozygous661837396
151170937411709375CT26GENIChomozygous661837397
151170939511709396CT28GENIChomozygous661837398
151170956611709567AG24GENIChomozygous661837399
151170976211709763CG27GENIChomozygous661837400
151170997711709978GA28GENIChomozygous661837401
151171003211710033TA29GENIChomozygous661837402
151171009111710092GA30GENIChomozygous661837403
151171043011710431GA27GENIChomozygous661837404
151171055511710556AC22GENIChomozygous661837405
151171084211710843AG28GENIChomozygous661837406
151171095411710955AG25GENIChomozygous661837407
151171156311711564CT21GENIChomozygous661837408
151171157511711576A-24GENIChomozygous764188554
151171157611711577GC23GENIChomozygous661837409
151171163111711632TC21GENIChomozygous661837410
151171165511711656GT25GENIChomozygous661837411
151171171411711715TC26GENIChomozygous661837412
151171181211711813TA29GENIChomozygous661837413
151171207311712074CT23GENIChomozygous661837414
151171231811712319GA24GENIChomozygous661837415
151171236611712367CT26GENIChomozygous661837416
151171252311712524TC26GENIChomozygous661837417
151171254311712547CACA----16GENIChomozygous764188555
151171255711712623ATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATGAATATATATATAC------------------------------------------------------------------28GENIChomozygous764188556
151171275711712758CT17GENIChomozygous661837418
151171296011712961GA19GENIChomozygous661837419
151171296211712963AG18GENIChomozygous661837420
151171298311712984CT19GENIChomozygous661837421
151171303211713033TC23GENIChomozygous661837422
151171311411713115GA37GENIChomozygous661837423
151171319211713193AG24GENIChomozygous661837424
151171338411713385AT27GENICpossibly homozygous661837425
151171378911713790AG19GENIChomozygous661837426
151171381711713818AG27GENIChomozygous661837427
151171383811713839TC34GENIChomozygous661837428
151171384211713843CT32GENIChomozygous661837429
151172141311721414AG1GENIChomozygous661837430
151172149911721500TC4GENIChomozygous661837431
151172155311721554GA23GENIChomozygous661837432
151172181811721819A-13GENIChomozygous764188558
151172200611722007TA20GENIChomozygous661837433
151172394111723942TC1GENIChomozygous661837434
151172401911724020CT25GENIChomozygous661837435
151172429411724295CT20GENIChomozygous661837436
151172454511724546AG27GENIChomozygous661837437
151172468411724685TC21GENIChomozygous661837438
151172496211724963CT24GENIChomozygous661837439
151172524011725241CG23GENIChomozygous661837440
151172551111725512AG24GENIChomozygous661837441
151172552511725526TC20GENIChomozygous661837442
151172558711725588GA18GENIChomozygous661837443
151172565511725656GA32GENIChomozygous661837444
151172567011725671CA28GENIChomozygous661837445
151172571011725711CCAG27GENIChomozygous764188559
151172576611725767TC30GENIChomozygous661837446
151172586111725862TC29GENIChomozygous661837447
151172592011725921C-29GENIChomozygous764188560
151172599311725994AG31GENIChomozygous661837448
151172675111726752TC29GENIChomozygous661837449
151172677311726774TTGGCC26GENIChomozygous764188561
151172677411726775AG24GENIChomozygous661837450
151172679611726797GA27GENIChomozygous661837451
151172684711726848TG19GENIChomozygous661837452
151172696611726967GA17GENIChomozygous661837453
151172707711727078TG26GENIChomozygous661837454
151172708911727090GA26GENIChomozygous661837455
151172710911727110GT19GENIChomozygous661837456
151172714911727150CA14GENIChomozygous661837457
151172730711727311AGAG----15GENIChomozygous764188562
151172731011727311GGCTCT13GENIChomozygous764188563
151172732311727324TTCACA7GENIChomozygous764188564
151172734211727343TC11GENIChomozygous661837458
151173260511732609ACAC----4GENICheterozygous764188567
151173260711732609AC--4GENICheterozygous764188568
151173539611735398GA--1GENIChomozygous764188571
151173636611736368GT--5GENICheterozygous764188573
151179318011793182CA--10GENIChomozygous764188575
151180569611805698CT--11GENICheterozygous764188577
151181115011811151GA22GENIChomozygous661837459
151182231511822317AC--5GENICheterozygous764188581
151182384211823844GT--11GENICheterozygous764188583
151183287411832875AT19GENIChomozygous661837460
151183472111834722CCA2GENIChomozygous764188584
151184242111842423AC--4GENICheterozygous764188585
151186394011863942AA--8GENICheterozygous764188586
151186394111863942A-8GENICheterozygous764188587
151188719511887197AC--15GENICheterozygous764188588
151190795011907951G-22GENICheterozygous764188589
151190874911908750CCT6GENICheterozygous764188591
151192530911925310CCTTTTTTTTTTT7GENICpossibly homozygous764188592
151193510011935101CCGT3GENIChomozygous764188594
151197701511977016GGCTCT2GENIChomozygous764188597
151199166711991669CA--4GENIChomozygous764188598
151199401611994018CA--23GENICheterozygous764188599