chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
167357568373575684AT17GENIChomozygous639732702
167357891073578911G-8GENIChomozygous750846010
167360495473604955A-5GENIChomozygous750846011
167360495873604959AG5GENIChomozygous639732703
167361796473617965CCA5GENICheterozygous750846013
167362225073622251GGAAAAAAA15GENICheterozygous750846014
167362528173625282CA13GENICpossibly homozygous639732704
167363909673639100ACAC----10GENICheterozygous750846015
167363909873639100AC--10GENICheterozygous750846016
167365492973654930GC36GENIChomozygous639732705
167365494573654946GC41GENIChomozygous639732706
167365496973654970TC34GENIChomozygous639732707
167365497373654974A-33GENIChomozygous750846019
167365499473654995C-17GENIChomozygous750846020
167365500073655001AAC11GENIChomozygous750846021
167365500273655003TA11GENIChomozygous639732708
167365500873655011TGT---8GENIChomozygous750846022
167365502073655021G-6GENIChomozygous750846023
167365503473655035GGC4GENIChomozygous750846024
167365503873655041TGT---3GENIChomozygous750846025
167365504173655042GGA1GENIChomozygous750846026