chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
167425342874253429AT22GENIChomozygous936501423
167425454574254546GA19GENICpossibly homozygous936501424