chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
163236775732367758AT16GENIChomozygous951031305
163238835332388354TG18GENICheterozygous951031306