chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
193602313536023136G-1GENIChomozygous772302519
193604459336044594G-4GENIChomozygous772302520