chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
194086503340865034TG63GENICheterozygous783060696
194086519440865195GC54GENIChomozygous783060697
194086554840865549AG77GENIChomozygous783060698
194086558540865586GT62GENICpossibly homozygous783060699