chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
194051473340514734TG10GENIChomozygous787644760
194053110740531108TG4GENIChomozygous787644761