chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
205109727051097271GA24GENICpossibly homozygous588456524
205110996551109966T-9GENICheterozygous722512718