chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
62463931724639318TG6GENIChomozygous988122450
62464971524649716TA20GENIChomozygous988122451