chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
61218253612182537AT30GENIChomozygous990953264
61218293312182934TG38GENIChomozygous990953265