chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
88141090981410910TG8GENICheterozygous828028031
88141631781416319TA--14GENICheterozygous828028032