Submit Data |  Help |  Video Tutorials |  News |  Publications |  FTP Download |  REST API |  Citing RGD |  Contact   

Ontology Browser

Term:
entecavir (anhydrous) (CHEBI:473990)
Annotations: Rat: (0) Mouse: (0) Human: (0) Chinchilla: (0) Bonobo: (0) Dog: (0) Squirrel: (0) Pig: (0)
Parent Terms Term With Siblings Child Terms
(+)-(2S,3R,9R)-pristinol 
(+)-(3R)-1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-(6E)-6-hepten-3-ol 
(+)-(3R)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-(6E)-6-hepten-3-ol 
(+)-(3R)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)heptan-3-ol 
(+)-(3R)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol 
(+)-(7'S,8S,8'S)-3',4-dihydroxy-2',3,4',5-tetramethoxy-6',9-epoxy-2,7'-cyclolignan-9'-ol 
(+)-(7R,7'R,7''R,7'''S,8S,8'S,8''S,8'''S)-4'',4'''-dihydroxy-3,3',3'',3''',5,5'-hexamethoxy-7,9':7',9-diepoxy-4,8'':4',8'''-bisoxy-8,8'-dineolignan-7'',7''',9'',9'''-tetraol 
(+)-(7R,7'R,7''S,7'''S,8S,8'S,8''S,8'''S)-4'',4'''-dihydroxy-3,3',3'',3''',5,5'-hexamethoxy-7,9':7',9-diepoxy-4,8'':4',8'''-bisoxy-8,8'-dineolignan-7'',7''',9'',9'''-tetraol 
(+)-(7R,7'R,8S,8'S)-4'-hydroxy-3,3',4,5,5'-pentamethoxy-7,7'-epoxylignan-9,9'-diol 
(+)-(7S,8R,8'R)-5,5'-dimethoxylariciresinol 
(+)-(7S,8S)-1',4-dihydroxy-3,3',5'-trimethoxy-7',8',9'-trinor-8,4'-oxyneolignan-7,9-diol 
(+)-(7S,8S)-4-hydroxy-3,3',5'-trimethoxy-8',9'-dinor-8,4'-oxyneolignan-7,9-diol-7'-oic acid 
(+)-aplysinillin 
(+)-calanolide A 
(+)-copalol 
(+)-homalomenol A 
(+)-homalomenol B 
(+)-isolariciresinol 
(+)-lariciresinol +   
(+)-lyoniresinol +  
(+)-lyoniresinol 4,4'-bis-O-beta-D-glucopyranoside 
(+)-lyoniresinol-3-alpha-O-beta-D-glucopyranoside 
(+)-minovincinine 
(+)-tephrorin A 
(+)-tephrosone 
(+)-thujan-3-ol 
(-)-(3S)-1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-(6E)-6-hepten-3-ol 
(-)-(3S)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-(6E)-6-hepten-3-ol 
(-)-(3S)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)heptan-3-ol 
(-)-(3S)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol 
(-)-(7''R,8''S)-4'',5,7-trihydroxy-3',5'-dimethoxy-4',8''-oxyflavonolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7''S,8''S)-4'',5,7-trihydroxy-3',3'',5'-trimethoxy-4',8''-oxyflavonolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7''S,8''S)-4'',5,7-trihydroxy-3',5'-dimethoxy-4',8''-oxyflavonolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7'S,8S,8'R)-4,4'-dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethoxy-7',9-epoxylignan-9'-ol-7-one 
(-)-(7R,7'R,7''R,8S,8'S,8''S)-4',4''-dihydroxy-3,3',3'',5,5',5''-hexamethoxy-7,9':7',9-diepoxy-4,8''-oxy-8,8'-sesquineolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7R,7'R,7''R,8S,8'S,8''S)-4',4''-dihydroxy-3,3',3'',5,5'-pentamethoxy-7,9':7',9-diepoxy-4,8''-oxy-8,8'-sesquineolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7R,7'R,7''R,8S,8'S,8''S)-4',4''-dihydroxy-3,3',3'',5-tetramethoxy-7,9':7',9-diepoxy-4,8''-oxy-8,8'-sesquineolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7R,7'R,7''S,8S,8'S,8''S)-4',4''-dihydroxy-3,3',3'',5,5',5''-hexamethoxy-7,9':7',9-diepoxy-4,8''-oxy-8,8'-sesquineolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7R,7'R,7''S,8S,8'S,8''S)-4',4''-dihydroxy-3,3',3'',5,5'-pentamethoxy-7,9':7',9-diepoxy-4,8''-oxy-8,8'-sesquineolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7R,7'R,7''S,8S,8'S,8''S)-4',4''-dihydroxy-3,3',3'',5-tetramethoxy-7,9':7',9-diepoxy-4,8''-oxy-8,8'-sesquineolignan-7'',9''-diol 
(-)-(7R,8S,7''S,8''R)-3,3'',5,5'-tetramethoxy-4''-hydroxy-4',7-epoxy-8',9'-dinor-4,8''-oxy-8,3'-sesquineolignan-7'',9,9''-triol-7'-al 
(-)-(7R,8S,7'E)-3,4,5,5'-tetramethoxy-4',7-epoxy-8,3'-neolign-7'-ene-9,9'-diol 
(-)-3,4-dimethoxy-3,4-desmethylenedioxycubebin 
(-)-calanolide B 
(-)-cubebin 
(-)-duryne 
(-)-duryne B 
(-)-duryne C 
(-)-duryne D 
(-)-duryne E 
(-)-duryne F 
(-)-ent-copalol 
(-)-gynuraone 
(-)-minovincinine 
(-)-threo-isodihomocitric acid 
(10S)-Juvenile hormone III diol 
(11Z)-icos-11-en-1-ol 
(12R)-hydroxy-10,11-dihydroleukotriene E4 
(13E)-labda-7,13-dien-15-ol 
(13R)-S-cysteinyl-(14S)-hydroxy-(4Z,7Z,9E,11E,16Z,19Z)-docosahexaenoic acid 
(13R)-S-cysteinylglycinyl-(14S)-hydroxy-(4Z,7Z,9E,11E,16Z,19Z)-docosahexaenoic acid 
(13R)-S-glutathionyl-(14S)-hydroxy-(4Z,7Z,9E,11E,16Z,19Z)-docosahexaenoic acid 
(1E)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol +   
(1E)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol +  
(1R)-1-[(2S,3S)-3-[2-[(2S,3S)-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-2-oxiranyl]ethenyl]-2-oxiranyl]-2-propen-1-ol 
(1R,2S)-1-(S-L-cysteinyl)-2-hydroxypropylphosphonate 
(1R,5R,6S,7R,8S,10R)-8-hydroxy-4-oxopseudoguai-2(3),11(13)-dien-12,6-olide 
(1R,5R,6S,7S,8S,10R,11S)-6-hydroxy-4-oxopseudoguai-2(3)-en-12,8-olide 
(1S,2R,5R,6S,7S,8S,10R)-6-hydroxy-2-ethoxy-4-oxopseudoguai-11(13)-en-12,8-olide 
(1S,2R,5R,6S,7S,8S,10R)-6-hydroxy-2-methoxy-4-oxopseudoguai-11(13)-en-12,8-olide 
(1S,2S)-1,2-dihydroxypropylphosphonic acid 
(1S,4E,8E,12E)-2,2,5,9,13-pentamethylcyclopentadeca-4,8,12-trien-1-ol 
(1S,5R,6S,7S,8S,10R,11R)-6-hydroxy-4-oxopseudoguai-12,8-olide 
(20R)-28-hydroxylupen-30-al-3-one 
(21S)-21,22-epoxypolypoda-8(26)-13,17-trien-3beta-ol 
(2E)-3-(4-\{[1-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(sulfooxy)propan-2-yl]oxy\}-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid 
(2E)-3-(4-\{[3-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-(sulfooxy)propan-2-yl]oxy\}-3-methoxyphenyl)prop-2-enoic acid 
(2E)-3-[4-(\{1,3-dihydroxy-1-[3-methoxy-4-(sulfooxy)phenyl]propan-2-yl\}oxy)-3-methoxyphenyl]prop-2-enoic acid 
(2E,6E,10E)-omega-hydroxyfarnesyl diphosphate 
(2E,6Z)-13-hydroxy-1-(2-hydroxy-5-methoxy-3-methylphenyl)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,14-triene-5,12-dione 
(2R,2'R,4R,4'R)-4,4'-dihydroxy-3,3',4,4'-tetrahydro-2,2'-binaphthalene-1,1'(2H,2'H)-dione 
(2R,3S)-dihydrodehydrodiconiferyl alcohol 
(2S)-2-heptanol 
(2S)-2-hydroxy-3,4-diketopentyl phosphate 
(2S)-5,7-dimethoxy-8-(2S-hydroxy-3-methyl-3-butenyl)-3',4'-methylenedioxyflavanone 
(2S,3R)-dihydrodehydrodiconiferyl alcohol 
(2S,3S)-2,3-dihydro-3-hydroxymethyl-2-(4-hydroxyphenyl)-5-(E)-propenylbenzofuran 
(2Z,4E)-3-(2-carboxy-1-hydroxyethyl)-2,4-hexadienedioic acid 
(3,4-dimethoxyphenyl)methanol +  
(3E)-3-[(1R,5R,6S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-ylidene]pyruvic acid 
(3R)-7,2'-dihydroxy-4'-methoxyisoflavanol +  
(3R,4R)-3-[(1S)-1-hydroxyalkyl]-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-one 
(3R,4R)-3-acyl-4-(hydroxymethyl)oxolan-2-one 
(3R,4S,1'R)-3-(1'-hydroxyethyl)-4-methyldihydrofuran-2(3H)-one 
(3S)-3-hydroxy-L-arginine 
(3S,5R,10R,12S,14S,15R,16R)-3,5,10,14,15-pentahydroxy-12,16-dimethylicosan-2-one 
(3Z,6Z,9Z)-dodecatrienol 
(4-hydroxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)[3-(3-hydroxy-3-methylbutyl)phenyl]methanone 
(4R)-ipsdienol 
(4S)-4,16-dihydroxyretinoic acid 
(5Z,8Z)-1,5,8-undecatriene-3,7-diol 
(6S)-6-methyloctan-1-ol 
(7R,8R)-AGI-B4 
(7R,8R)-alpha-diversonolic ester 
(8E)-undeca-1,8-dien-5-yne-3,7-diol 
(9Z)-12-hydroxyoctadec-9-enoic acid +   
(E)-3-decen-1-ol 
(E)-4-hydroxynon-2-enal dimethyl acetal 
(E,E)-2-methyl-6-oxohepta-2,4-dienol 
(omega-1)-hydroxy fatty acid +   
(R)-12-hydroxysqualene 
(R)-3-hydroxy-4-oxobutanoic acid 
(R)-3-phosphomevalonic acid 
(R)-5-phosphomevalonic acid 
(R)-DRF053 +  
(R)-isodihydrodehydrodiconiferyl alcohol 
(R)-tetrahydrodehydrodiconiferyl alcohol 
(S)-2-aminopropan-1-ol +  
(S)-4,5-dihydroxy-2-oxopentanal 
(S)-isodihydrodehydrodiconiferyl alcohol 
(S)-tetrahydrodehydrodiconiferyl alcohol 
(Z)-hex-3-en-1-ol +   
1''-hydroxycannabidiol 
1',3'-dimethylspiro[1H-indole-3,8'-7,9-dihydropurine]-2,2',6'-trione 
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol  
1,2-bis(4-hydroxyphenyl)-2-propanol 
1,2-bis(4-hydroxyphenyl)propan-2-ol 
1,2-dehydrogeissoschizoline 
1,2-dibutyrin  
1,2-dinitroglycerol 
1,3,7-trimethyl-5-hydroxyisouric acid 
1,3,7-trimethyl-8-(phenylmethyl)purine-2,6-dione 
1,3,7-trimethylisoguanine 
1,3,7-trimethyluric acid  
1,3-diacetylvilasinin 
1,3-dibutyl-7-(2-oxopropyl)purine-2,6-dione 
1,3-dibutyrin 
1,3-dichloropropan-2-ol  
1,3-dimethyl-7-(5-oxohexyl)purine-2,6-dione 
1,3-dimethyl-7-(phenylmethyl)-8-[2-(thiophen-2-ylmethylidene)hydrazinyl]purine-2,6-dione 
1,3-dimethyl-8-(3-methyl-1-piperidinyl)-7-[2-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]ethyl]purine-2,6-dione 
1,3-dimethyl-8-[2-(1-pyrrolidinyl)ethylthio]-6-sulfanylidene-7H-purin-2-one 
1,3-dimethyl-8-[[methyl-(phenylmethyl)amino]methyl]-7-(2-methylpropyl)purine-2,6-dione 
1,3-dimethyl-8-[methyl-(phenylmethyl)amino]-7-[2-(2-pyrimidinylthio)ethyl]purine-2,6-dione 
1,3-dimethyluric acid 
1,3-dinitroglycerol +  
1,30-diacetyltrichagmalin F 
1,7-dimethyluric acid  
1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-(6E)-6-hepten-3-ol 
1-(3,4-dimethoxyphenyl)ethane-1,2-diol 
1-(3,6-dibromocarbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol +  
1-(4-\{[1,3-dihydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-2-yl]oxy\}-3,5-dimethoxyphenyl)propane-1,2,3-triol 
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol +   
1-(4-methoxyphenyl)-2-\{[4-(4-nitrophenyl)butan-2-yl]amino\}ethanol 
1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione +  
1-(biphenyl-4-yloxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol +   
1-[(1S,2S,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-yl]thymine 
1-[(1S,3S,4R,5S)-3-hydroxy-4-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-1-yl]thymine 
1-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6-(phenylsulfanyl)thymine 
1-[3-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)cyclohex-3-enyl]ethanol 
1-[4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)cyclohex-3-enyl]ethanol 
1-[4-carboxy-2-(3-pentylamino)phenyl]-5,5-bis(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one 
1-aminopropan-2-ol +  
1-chlorobutan-2-ol 
1-chloropropan-2-ol 
1-cyclopentylethanol 
1-heptanol  
1-hydroxy-5-phenyl-3-pentanone 
1-Hydroxychlordene 
1-methyl-3-propyl-7H-xanthine 
1-methyluric acid  
1-oxo-3beta-hydroxyolean-18-ene 
1-phenyl-3-buten-1-ol 
1-tert-Butoxy-2-propanol  
10,11-dihydro-20,20-dihydroxyleukotriene B4 
10-deoxysarpagine 
10-epi-juneol 
10-undecen-1-ol 
11,12-dihydro-(12R)-hydroxyleukotriene C4 
11,12-dihydro-12-oxoleukotriene C4 
11,20-dihydroxyferruginol +  
11,20-dihydroxysugiol 
11-O-demethyl-17-O-deacetylvindoline 
11-oxo-ent-cassa-12,15-dien-2beta,3beta-diol 
11-oxo-ent-cassa-12,15-dien-3alpha-ol 
11-oxocucurbitadienol 
11alpha-hydroxy-beta-amyrin 
11alpha-hydroxy-ent-cassa-12,15-diene 
11alpha-hydroxycucurbitadienol 
11beta,13-dihydro-8-deoxylactucin 
11beta,13-dihydrolactucin 
11beta,13-dihydrolactucin 15-glycoside 
11beta,13-dihydrolactucin 15-oxalate 
11beta,13-dihydrolactucopicrin 
12-deacetoxy-21-acetoxyscalarin 
12-deoxyphorbol-13-(3E,5E-decadienoate) 
12-hydroxyjasmonic acid +  
12-hydroxyoctadecanoic acid +  
12-methyl-5-dehydrohorminone +  
12-O-acetyl-16-O-deacetyl-16-epi-scalarobutenolide 
12-oxo-20-hydroxyleukotriene B4 
12beta-hydroxychaetoviridin C 
13,14-dihydro-Delta(12)-prostaglandin J2  
13-hydroxy-alpha-tocopherol 
13-hydroxy-gamma-tocopherol 
13-hydroxyplatencinic acid methyl ester 
14-carboxy-15,16,17,18,19,20-hexanor-leukotriene E3 
14-hydroxyicajine 
14-hydroxyplatensic acid +  
14-hydroxyplatensic acid methyl ester 
14-norpseurotin A 
15-hydroxy-tetracosa-6,9,12,16,18-pentaenoic acid 
15-hydroxysolavetivone 
15-O-deacetylnimbolidin B 
15-O-desmethyl-(5Z)-7-oxozeaenol 
15alpha-stemmadenine 
15beta-stemmadenine 
16(S)-cystein-S-yl,17(R)-hydroxy-(4Z,7Z,10,12,14,19Z)-docosahexaenoic acid 
16(S)-glutathionyl-17(R)-hydroxy-(4Z,7Z,10,12,14,19Z)-docosahexaenoic acid 
16(S)-glycinylcystein-S-yl-17(R)-hydroxy-(4Z,7Z,10,12,14,19Z)-docosahexaenoic acid 
16-carboxy-17,18,19,20-tetranor-leukotriene E3 
16-carboxy-Delta(13)-17,18,19,20-tetranor-leukotriene E4 +  
16-hydroxytriptolide 
16-O-deacetyl-16-epi-scalarolbutenolide 
16alpha-hydroxygypsogenic acid +  
16alpha-hydroxytestosterone  
16beta,17-dihydroxy-ent-kaurane-19-oic acid 
17-O-acetylnorajmaline 
17-O-deacetylvindoline 
17-phenyl-18,19,20-trinor-prostaglandin D2 
17-phenyl-18,19,20-trinor-prostaglandin E2 
17alpha(H),21beta(H)-bishomohopanol 
17alpha-hydroxywithanolide D 
17beta(H),21beta(H)-bishomohopanol 
18-carboxy-19,20-dinor-leukotriene E4 
19-bromoaplysiatoxin 
19-hydroxy-2,3-dinor-6-oxoprostaglandin F1alpha 
19-hydroxyicosanoic acid 
19-hydroxyprostaglandin H1 
19-hydroxyprostaglandin H2 
1alpha,2beta,25-trihydroxy vitamin D3 
1alpha-acetoxy-2alpha-hydroxy-6beta,9beta,15-tribenzoyloxy-beta-dihydroagarofuran 
1beta-hydroxy-6,7alpha-dihydroxyeudesm-4(15)-ene 
2''-hydroxycannabidiol 
2',3'-secoguanosine 
2'-O-methylodoratol 
2,2'-iminobis[1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)ethanol] +   
2,2-bis(4-chlorophenyl)ethanol 
2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol  
2,3,4,5-tetranor-15-oxoprostaglandin F2alpha 
2,3,4,5-tetranor-prostaglandin FM 
2,3,4,5-tetranor-thromboxane B1 
2,3-bis(hydroxymethyl)-7-hydroxy-6-methoxy-1-tetralone 
2,3-dihydro-3beta-methoxy withaferin A 
2,3-dihydro-3beta-O-sulfate withaferin A 
2,3-dihydrowithaferin A 
2,3-dinor-6-oxoprostaglandin F1alpha +  
2,3-dinor-prostaglandin E2 
2,5-bis(2-hydroxyethylamino)-3,6-diaziridinylbenzoquinone 
2,6-dimethyl-5-hepten-1-ol 
2,6-dimethylheptan-1-ol +  
2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7-purinyl)-N'-[2-(2-ethoxyphenoxy)-1-oxoethyl]acetohydrazide 
2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7-purinyl)-N-(phenylmethyl)-N-(2-pyridinyl)acetamide 
2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7-purinyl)-N-[3-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]-4-methylphenyl]acetamide 
2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7-purinyl)acetic acid 
2-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-5-(3-hydroxypropyl)benzofuran 
2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-7H-pyrano[2,3-g][1,4]benzodioxin-7-one 
2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-(hydroxymethyl)-2,3-dihydro-7H-pyrano[2,3-g][1,4]benzodioxin-7-one 
2-(\{8-[(3R)-3-aminopiperidin-1-yl]-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl\}methyl)benzonitrile 
2-(hydroxymethyl)-4-(1-hydroxy-2-\{[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino\}ethyl)phenol +  
2-(morpholin-4-yl)ethanol +  
2-(piperidin-1-yl)ethanol +  
2-[(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7-propyl-8-purinyl)thio]-N-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide 
2-[(7-ethyl-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-8-purinyl)thio]-N-(6-methyl-2-pyridinyl)acetamide 
2-[[3-methyl-7-(3-methylbutyl)-2,6-dioxo-8-purinyl]thio]propanoic acid methyl ester 
2-[[7-(3-chlorobut-2-enyl)-3-methyl-2,6-dioxo-8-purinyl]thio]butanoic acid ethyl ester 
2-\{[2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino\}-N-[(2-fluorophenyl)methyl]acetamide 
2-amino-6-(1-hydroxyethyl)-7-methyl-7,8-dihydropteridin-4-one 
2-amino-6-(1-hydroxypropyl)-8-methylpteridine-4,7(3H,8H)-dione 
2-aminopurine +   
2-butoxyethanol +   
2-butyl-1-octanol 
2-chloro-2'-hydroxytriethylamine 
2-deoxyerythritol 
2-diethylaminoethanol +   
2-ethoxyethanol +   
2-ethyl-3-hydroxybutyric acid 
2-Ethyl-4-methyl-1-pentanol 
2-ethylhexan-1-ol +   
2-furancarboxylic acid [4-[[[1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7-(phenylmethyl)-8-purinyl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] ester 
2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl carbamate +  
2-hydroxyacetophenone 
2-hydroxyethyl hexadecanoate 
2-hydroxyethyl salicylate 
2-hydroxyethyl sulfonate 
2-hydroxyoctadecanal 
2-hydroxypropylphosphonic acid +  
2-isocapryloyl-3R-hydroxymethyl-gamma-butyrolactone 
2-isopropyl-5-methyl-1-heptanol 
2-methyl-1-oxo-4-[(2E,6E)-farnesyl]-3,4-dihydroquinoline-3,4-diol 
2-methylbutan-1-ol +  
2-methylheptan-4R-ol 
2-methylpropane-1,2-diol 
2-methylthioethanol 
2-nonanol +  
2-phenoxyethanol +  
2-phenylethanol +   
20,20-dihydroxyleukotriene B4 
20-carboxyleukotriene E4 
20-epi-isoiguesterinol 
20-hydroxy-leukotriene E4 
20-hydroxyhenicosanoic acid +  
20-hydroxyprostaglandin A1 
20-hydroxyprostaglandin E1 
20-hydroxyprostaglandin E2 
20-hydroxytubocapsanolide A 
20-oxoleukotriene E4 
21beta-hydroxyolean-12-en-3-one 
22-deacetylyanuthone A +  
23-epivepaol 
23-hydroxytubocapsanolide A 
25-hydroxy-3-epidehydrotumulosic acid 
25-O-methoxycimigenol 3-O-alpha-L-arabinopyranoside 
29-hydroxyfriedelan-3-one 
2alpha-acetoxy-1alpha-hydroxy-6beta,9beta,15-tribenzoyloxy-beta-dihydroagarofuran 
2beta-hydroxy-5-epi-aristolochene 
2beta-methyltetrahymanol 
3''-hydroxycannabidiol 
3'-hydroxyechinenone 
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-1-decanol  
3,3,5-trimethylcyclohexanol +  
3,4,5-trimethoxy cinnamyl alcohol 
3,4-dihydro-4-hydroxyphenylpyruvic acid +  
3,4-dimethoxycinnamyl alcohol 
3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl alcohol-4-O-beta-D-glucopyranoside 
3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylic acid (3-butyl-2,6-dioxo-7-propyl-8-purinyl)methyl ester 
3,7,11-trimethyldodecan-1-ol 
3,7-dimethyl-1-(phenylmethyl)-8-[(phenylmethyl)amino]purine-2,6-dione 
3,7-dimethylisoguanine 
3,7-dimethyluric acid 
3-(4,6-dihydroxy-3-oxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)acrylic acid 
3-(4-hydroxycyclohex-2-en-1-ylidene)pyruvic acid +  
3-(acetamidomethylidene)-2-(hydroxymethyl)succinic acid 
3-(hydroxymethyl)-6-[4-(3-methylbut-2-enyloxy)benzyl]piperazine-2,5-dione 
3-(omega-methylthio)alkylmalic acid +  
3-[(1R,2S,5R,6S)-5-hydroxy-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-yl]pyruvic acid 
3-[(3aS,4S,5R,7aS)-5-hydroxy-7a-methyl-1,5-dioxo-octahydroinden-4-yl]propanoic acid +  
3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-1,1-diphenylpropan-2-ol 
3-\{2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl\}-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one +  
3-acetyl-7-tigloylvilasinin lactone 
3-aminopropan-1-ol 
3-Bromo-1-propanol 
3-butyl-8-(2-fluorophenyl)-7-(phenylmethyl)purine-2,6-dione 
3-cis-hydroxy-beta,epsilon-caroten-3'-one 
3-epi-fagomine 
3-hydroxy-2,4-dioxopentyl phosphate 
3-hydroxy-2-hydroxymethyl-9,10-anthraquinone 
3-hydroxy-6-methoxy-1-methyl-4,5-diphenyl-2-piperidinone +  
3-hydroxy-alpha-ionone 
3-hydroxy-L-glutamic acid +  
3-hydroxymethyl-4-methyl-furan-2(5H)-one 
3-isobutyl-1-methylxanthine +   
3-mercaptohexanol +  
3-methyl-2-butanol 
3-methyl-2-pentanol 
3-methyl-7-(2-phenylethyl)-8-(propylamino)purine-2,6-dione 
3-methyl-7-(phenylmethyl)-8-(propan-2-ylthio)purine-2,6-dione 
3-methyl-7-[(4-methylphenyl)methyl]-8-[2-(1-piperidinyl)ethylthio]purine-2,6-dione 
3-methyl-7-pentyl-8-(2-phenylethylthio)purine-2,6-dione 
3-methylbenzyl alcohol  
3-methylpentanol 
3-O-[2,3-di-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl]-hederagenin 28-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-(1->4)-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranoside 
3-O-[3,4-di-O-acetyl-alpha-L-arabinopyranosyl]hederagenin 28-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-(1->4)-beta-D-glucopyranosyl-(1->6)-beta-D-glucopyranoside 
3-O-trans-p-coumaroyl actinidic acid 
3-quinuclidinol +   
3-sulfolactaldehyde +  
3alpha,6alpha-epoxy-4beta,5beta,27-trihydroxy-1-oxowitha-24-enolide 
3alpha-hydroxy steroid +   
3alpha-hydroxyolean-11-en-28,13beta-olide 
3beta,12-dihydroxy-13-methyl-5,8,11,13-podocarpatetraene-7-one 
3beta,12-dihydroxy-13-methyl-6,8,11,13-podocarpatetraene 
3beta,13-dihydroxy-16-(hydroxymethylene)-13,17-seco-5alpha-androstan-17-oic acid, delta-lactone 
3beta-acetoxy-15alpha-hydroxy-22(29)-hopene 
3beta-hydroxy steroid +   
3beta-hydroxy-4alpha-hydroxymethyl-4beta-methylsteroid +  
3beta-hydroxy-4beta-hydroxymethyl-4alpha-methylsteroid +  
4''-hydroxycannabidiol 
4',5'-dihydro-11,5'-dihydroxy-4'-methoxytephrosin 
4'-epichaetoviridin A 
4'-hydroxyechinenone 
4-(1-hydroxy-2-\{[4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]amino\}ethyl)phenol +   
4-(1-hydroxyethyl)-gamma-butanolactone 
4-(1-hydroxypropyl)-2-methoxy-6-(2-methoxy-4-propylphenoxy)phenol 
4-(2,6-dioxo-1-propyl-3,7-dihydropurin-8-yl)benzenesulfonic acid 
4-[(1,3-dimethyl-2,6-dioxo-7H-purin-8-yl)methylamino]benzoic acid 
4-[(1S,2R)-3-(4-fluorophenyl)-2-hydroxy-1-(1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzonitrile 
4-[(1S,2S)-3-(4-fluorophenyl)-2-hydroxy-1-(1,2,4-triazol-1-yl)propyl]benzonitrile 
4-[2-[2-[3-methyl-2,6-dioxo-8-(1-piperidinyl)-7-purinyl]ethylidene]hydrazinyl]benzoic acid 
4-[7-(2-methoxyethyl)-2,6-dioxo-3-(phenylmethyl)-8-purinyl]benzonitrile 
4-[[7-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-8-purinyl]methyl]-1-piperazinecarboxylic acid ethyl ester 
4-Bromo-1-butanol 
4-chlorobutanol 
4-hydroxy-6-(11-hydroxyheptadecyl)-pyran-2-one 
4-hydroxy-6-(13-hydroxy-2-oxononadecyl)pyran-2-one 
4-hydroxy-6-(14-hydroxytetradecyl)-pyran-2-one 
4-hydroxy-6-(15-hydroxypentadecyl)-pyran-2-one 
4-hydroxy-6-(16-hydroxy-2-oxohexadecyl)pyran-2-one 
4-hydroxy-6-(17-hydroxy-2-oxoheptadecyl)pyran-2-one 
4-hydroxy-6-(2-hydroxytridecyl)-pyran-2-one 
4-hydroxy-8(Z)-sphingenine-octaadecanoic acid 
4-hydroxy-L-glutamic acid +  
4-hydroxycinnamyl alcohol +  
4-hydroxydebrisoquin 
4-hydroxyhexan-3-one 
4-methylpent-3-en-1-ol +  
4-methylpentan-1-ol 
4beta,14-dihydroxy-6alpha,7beta-H-1(10)-cadinene 
5''-hydroxycannabidiol 
5'-epichaetoviridin A 
5-(2-hydroxyethyl)-1,3-thiazole +  
5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole 
5-(3-hydroxy-4-acetoxybut-1-ynyl)-2,2'-bithiophene 
5-(3-hydroxypropyl)-2-(2-methoxy-4-hydroxyphenyl)benzofuran 
5-(4-hydroxybutyl)hydantoin 
5-[1-hydroxy-2-(isopropanylamino)ethyl]benzene-1,3-diol +   
5-\{[(2-amino-9H-purin-6-yl)oxy]methyl\}pyrrolidin-2-one 
5-benzyl-1-(2-hydroxyethoxymethyl)uracil  
5-benzyloxybenzylacyclouridine 
5-hydroxy-2-(1'-hydroxyethyl)naphtho[2,3-b]furan-4,9-dione 
5-hydroxyectoine 
5-hydroxyhexan-2-one +  
5-hydroxyisouric acid +  
5-hydroxyisouric acid anion 
5-hydroxymethylfurfural  
5-hydroxymethyluracil +  
5-hydroxyzerumbone 
5-iodo-2'-deoxyuridine  
5-methoxy-8-(2'-hydroxy-3'-buthoxy-3'-methylbutyloxy)psoralen 
5-nonyn-3-ol 
5beta-dihydrocortisol 
5E-7-oxozeaenol 
5Z-7-oxozeaenol 
6'-O-galloylalbiflorin 
6-(3-hydroxypropyl)thymine 
6-(9'-Purine-6',8'-diolyl)-2beta-suberosanone 
6-(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)-9H-purin-2-amine 
6-[3]-ladderane-1-hexanol 
6-\{[(4R,5R)-4-(hydroxymethyl)thymin-5-yl]methyl\}thymine 
6-chloroguanine 
6-lactoyl-5,6,7,8-tetrahydropterin +  
6-methylheptan-1-ol +  
6-methylthioguanine 
6-Thiourate  
6alpha-hydroxycannabidiol 
6alpha-hydroxyestrone 
6beta-hydroxycannabidiol 
7'-hydroxyabscisic acid 
7,2'-dihydroxy-4'-methoxyisoflavanol +  
7,8-dihydro-8-oxoguanine  
7-(2-chloroethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione 
7-(2-ethoxyethyl)-3-methyl-8-(1-pyrrolidinyl)purine-2,6-dione 
7-(2-hydroxyethyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione 
7-(2-methoxyethyl)-3-methyl-8-(phenylthio)purine-2,6-dione 
7-(3-chlorobut-2-enyl)-1,3-dimethyl-8-(2-phenylethylamino)purine-2,6-dione 
7-(3-methoxypropyl)-3-(phenylmethyl)-8-(3-thiophenyl)purine-2,6-dione 
7-(5-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)-7H-purin-2-amine 
7-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]-1,3-dimethyl-8-(1-piperidinylmethyl)purine-2,6-dione 
7-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]-1,3-dimethyl-8-[(3-methyl-1-piperidinyl)methyl]purine-2,6-dione 
7-[(3-bromophenyl)methyl]-1,3-dimethyl-8-(2-methylpropylamino)purine-2,6-dione 
7-[(3-bromophenyl)methyl]-1,3-dimethyl-8-(3-pyridinylmethylamino)purine-2,6-dione 
7-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,3-dimethyl-8-[(2-oxo-2-thiophen-2-ylethyl)thio]purine-2,6-dione 
7-[2-(1,3-benzothiazol-2-ylthio)ethyl]-1,3-dimethyl-8-(3-methyl-1-piperidinyl)purine-2,6-dione 
7-[2-hydroxy-3-(2-methylphenoxy)propyl]-3-methyl-8-(propan-2-ylthio)purine-2,6-dione 
7-[2-hydroxy-3-(4-methoxyphenoxy)propyl]-1,3-dimethyl-8-(1-piperidinyl)purine-2,6-dione 
7-[2-hydroxy-3-[2-hydroxyethyl(methyl)amino]propyl]-1,3-dimethylpurine-2,6-dione 
7-[3-(3-cyclohexyl-3-hydroxypropyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]heptanoic acid +   
7-\{2-hydroxy-3-[(naphthalen-1-yl)oxy]propyl\}-3-methyl-8-(morpholin-4-yl)-3,7-dihydropurine-2,6-dione 
7-benzyl-1,3-dimethyl-8-piperazin-1-yl-3,7-dihydropurine-2,6-dione 
7-but-2-enyl-3-methyl-8-(3-phenylpropylthio)purine-2,6-dione 
7-but-2-enyl-3-methyl-8-(phenylmethylthio)purine-2,6-dione 
7-deacetoxyyanuthone A +  
7-deacetyl-17-epinimolicinol 
7-demethoxyegonol 
7-deoxyloganetic alcohol 
7-epi-cylindrospermopsin 
7-epi-zeaenol 
7-hydroxycannabidiol 
7-Methyluric acid 
7-methylxanthine 
7-octen-2-ol 
7-tridecanol 
7beta-hydroxytaxusin 
8'-epi-cleomiscosin A 
8,5'-cyclo-2'-deoxyadenosine monophosphate 
8,5'-cyclo-2'-deoxyguanosine monophosphate 
8-(1,3-benzothiazol-2-ylthio)-3-methyl-7-pentylpurine-2,6-dione 
8-(2,5-dimethylphenoxy)-1,3-dimethyl-7-prop-2-enylpurine-2,6-dione 
8-(3-ethoxypropylamino)-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione 
8-(4-methoxyphenyl)-7-methyl-3-(phenylmethyl)purine-2,6-dione 
8-(butan-2-ylthio)-7-[(4-chlorophenyl)methyl]-3-methylpurine-2,6-dione 
8-(methoxymethyl)-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-7H-purine-2,6-dione 
8-[(1-ethyl-3-piperidinyl)thio]-1,3-dimethyl-6-sulfanylidene-7H-purin-2-one 
8-[(2-fluoroanilino)hydrazinylidene]-1,3-dimethylpurine-2,6-dione 
8-[2-(2-bromo-3-phenylprop-2-enylidene)hydrazinyl]-7-(2-hydroxyethyl)-3-methylpurine-2,6-dione 
8-[[4-[2-furanyl(oxo)methyl]-1-piperazinyl]methyl]-1,3-dimethyl-7-[(2-methylphenyl)methyl]purine-2,6-dione 
8-[[4-[2-furanyl(oxo)methyl]-1-piperazinyl]methyl]-1,3-dimethyl-7-propylpurine-2,6-dione 
8-anilino-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione 
8-cyclopentyl-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione 
8-epi-prostaglandin E2  
8-epihelenalin 
8-hydroxy-2-(1'-hydroxyethyl)naphtho-[2,3-b]-furan-4,9-dione 
8-hydroxy-7-methylguanine 
8-hydroxy-alpha-humulene 
8-oxoadenine 
8-oxoguanine 
8-phenyl-1,3-dipropyl-7H-purine-2,6-dione 
9'-hydroxyabscisic acid 
9(11)-dehydroaxinysterol 
9-(5-O-phosphono-beta-D-ribofuranosyl)-9H-purin-2-amine 
9-\{2-deoxy-5-O-hydroxyphosphonoyl-beta-D-ribofuranosyl\}-9H-purin-2-amine 
9-hydroxyundec-10-enoic acid 
9-methyldecan-1-ol 
9-Methylxanthine 
9a-(2-hydroxyethyl)dihydrothiochrome diphosphate 
9beta-pimara-7,15-dien-19-ol 
9beta-pimara-7,15-diene-3beta-ol 
[(1R,2S)-2-hydroxy-1-thiopropyl]phosphonic acid 
[2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]-(2-piperidyl)methanol +   
[3-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)cyclohex-3-enyl]methanol 
[4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)cyclohex-3-enyl]methanol 
abacavir +   
abediterol 
aconine 
acroptilin 
acyclovir  
adefovir +   
adefovir pivoxil  
adonixanthin 
afidopyropen 
aglaiabbreviatin C 
aigialone 
ajaconine 
alamarine 
alatolide 
albiflorin +   
alismorientol A 
all-trans-3,4-didehydro-13,14-dihydroretinol 
all-trans-7,8-dihydroretinol 
allobetulinol 
Aloe C-glucosylchromone 
alpha-amyrin 
alpha-onocerin 
alpha-seco-amyrin 
alprenolol +   
amabiline 
amantadine  
amantadine sulfate 
amidinoproclavaminic acid 
amomol A 
amprenavir  
anagalligenin A +  
ananolignan D 
ananolignan E 
andrastin B +   
andrographolide  
ankorine 
antroquinonol  
aphidicolin  
aplysiatoxin 
aplysinoplide A 
aplysinoplide B 
aplysinoplide C 
arabidiol 
aranotin 
ardisianoside A 
ardisianoside B 
ardisianoside C 
ardisianoside D 
ardisianoside E 
aromatic primary alcohol +   
aryllmethyl dialkyl phosphate 
AS-186a +  
AS-186d 
ascomycin  
asperfuranone 
aspergillide A 
aspergillide B 
aspergillide C 
aspergillusone A 
aspergillusone B 
atazanavir +   
atenolol acid 
atisine 
australifungin 
avermitilol 
azadirachtin A  
azanigerone B 
azanigerone C 
azanigerone E 
azanigerone F 
bacillaene 
bamifylline 
baruol 
BDA-366 
BE-54238A 
BE-54238B 
benserazide  
benzoylaconine  
benzoylhypaconine  
benzoylmesaconine  
beta-amyrin +   
beta-onocerin 
beta-seco-amyrin 
bidenlignaside A 
bidenlignaside B 
BIIB021 
bisoprolol +   
bitolterol +  
bitolterol mesylate +  
boceprevir 
borrelidin  
bosentan +   
brasixanthone D 
bruceolline F 
bruceolline J 
bruceolline L 
bruceolline N 
bryostatin 1  
bryostatin 2  
buddlenol A 
buddlenol B 
buddlenol C 
bullatantriol 
burrodin 
butan-1-ol +   
butan-2-ol +   
butane-2,3-diol +   
butyn-1-ols +  
cabraleahydroxylactone 
cadiyenol 
CAF-603 
cafaminol 
cafedrine 
cafestol  
calciol +   
calcipotriol +   
camelliol C 
candelalide B 
capilliposide B 
caracurine VII  
caranine +  
carbovir +  
cardivin A 
cardivin B 
cardivin C 
cardivin D 
carpesiolin 
carteolol  
carvedilol  
caseamemebrol A 
caseamemebrol B 
caseanigrescen A 
caseanigrescen B 
caseanigrescen C 
caseanigrescen D 
caseargrewiin D 
ceanothic acid 
cedr-8(15)-en-9-ol 
celasdin B 
cephalotaxine +   
cetoniacytone A 
CGP 12177  
chaetomugilin A 
chaetoviridin A 
chaetoviridin C +  
chaetoviridin H 
chaetoviridin I 
chanoclavine-I +  
chasmanine 
chermesinone C 
chlorphenesin carbamate  
chondrochloren A 
chondrochloren B 
chrysanthemol +   
chrysobactin 
chrysogedone A 
chrysogedone B 
cidofovir anhydrous +   
cidofovir dihydrate 
cimifoetiside A 
cimifoetiside B 
cinnamyl alcohol +   
cis-4-hydroxy-D-proline betaine 
cleomiscosin A 
clethroidoside E 
clethroidoside F 
clethroidoside G 
clopenthixol +   
cochalic acid 
cochinensoxanthone 
colossolactone VIII 
colterol 
combretanone G 
conduritol +   
conferol A 
conferol B 
cordysinin C 
cordysinin D 
cornusalterin A 
cornusalterin C 
cornusalterin J 
cornusalterin K 
cortistatin A +  
cortistatin B +  
cortistatin C +  
cortistatin D 
corynoline 
costunolide +   
crambescidin 800 
crassifogenin C 
crassumolide A 
crispolide 
crotyl alcohol +   
CT2108A 
CT2108B 
culmorin 
cumingianoside A 
cumingianoside B 
cumingianoside C 
cumingianoside D 
cumingianoside E 
cumingianoside F 
cyclandelate 
cyclohexadienol +  
cyclohexanol +   
cycloheximide  
cyclooctat-9-en-5,7-diol 
cyclooctatin +  
cylindrospermopsin  
Cys-Ser 
cystodytin D +  
cystodytin E +  
cytochalasin D  
cytosporic acid 
cytotrienin A 
daclatasvir 
daclatasvir hydrochloride 
daedalin A 
dalcochinin-8'-O-beta-D-glucoside 
dammarenediol-II +  
danielone 
darunavir +  
dasabuvir 
dasabuvir sodium +  
dasabuvir sodium hydrate +  
debromoaplysiatoxin 
decan-1-ol +   
decarbamoylsaxitoxin 
decursinol 
deglymidodrine +   
dehydrodiconiferyl alcohol +  
delanzomib 
delavirdine +   
delavirdine mesylate 
delta-amyrin 
deoxyaconitine 
deoxylimonoic acid D-ring-lactone 
deoxynivalenol  
desacetylpyramidaglain D 
Descovy 
desferricoprogen 
desferricoprogen B 
dicerandrol A 
dicerandrol B 
didanosine  
diethylene glycol monoethyl ether  
dihydrocarveol +  
dihydroconiferyl alcohol +  
dihydroconiferyl alcohol glucoside 
dihydrophaseic acid 
dihydrostemphyloxin I 
diisopropanolamine 
dimercaprol +   
dimethazan 
dinochrome A 
docebenone  
dodec-10-yn-1-ol 
dodecan-1-ol +   
doxofylline 
DPCPX  
drimenol +   
dyphylline +  
EC 3.2.1.18 (exo-alpha-sialidase) inhibitor +   
efavirenz  
egonol +  
elbasvir +  
eliglustat  
emivirine 
emtricitabine +   
enprofylline +  
ent-3beta-hydroxycassa-12,15-dien-2-one 
ent-cassa-12,15-dien-2beta,3beta-diol 
ent-cassa-12,15-dien-2beta-ol 
ent-cassa-12,15-dien-3beta-ol 
entecavir (anhydrous) +  
Guanine substituted at the 9 position by a 4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl group. A synthetic analogue of 2'-deoxyguanosine, it is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor with selective antiviral activity against hepatitis B virus. Entecavir is phosphorylated intracellularly to the active triphosphate form, which competes with deoxyguanosine triphosphate, the natural substrate of hepatitis B virus reverse transcriptase, inhibiting every stage of the enzyme's activity, although it has no activity against HIV. It is used for the treatment of chronic hepatitis B.
entecavir hydrate 
Epclusa 
epi-cochlioquinone A 
epi-dihydrophaseic acid 
equisetin 
ergometrine +  
erucifoline +  
erucifoline N-oxide 
erythrodiol +  
etamiphylline 
ethanol +   
ethanolamine +   
ethanols +   
ethyl 2-hydroxypropanoate +  
ethyl hydroxy(phenyl)acetate +  
ethyl lansiolate 
ethylene glycol monododecyl ether 
etofylline clofibrate 
etofylline nicotinate 
Eunicea sesquiterpenoid 2 
Eunicea sesquiterpenoid 3 
eupatolide 
eurycomanone  
everolimus  
famciclovir 
farnesol +   
FD-211 
fellutamide C 
fellutamide D 
fenetylline 
fenoterol +   
ficusequilignan A 
filiforminol 
fingolimod phosphate 
FK17-P2a 
flavalin B 
flavan-3,3',4',5,5',7-hexol +   
flavan-3,3',4,4',5,5',7-heptol +  
fleephilone 
florfenicol 
floxuridine  
fluoren-9-ol 
flupenthixol  
fomitoside E 
foresticine 
FR177391 
FR901465 
fucoxanthin  
fumagillol +   
fumonisin B4 
furanocandin 
furfuryl alcohol +   
fuzanin D 
G-573 
gamma-hydroxyarginine +  
ganciclovir +   
ganoderone A 
ganoderone C 
GCB 
GDC-0879 
geissoschizoline 
gemcitabine +   
gemcitabine hydrochloride 
Genvoya 
geraniol +   
germanicol 
geumonoid 
gibberellin A1 methyl ester +  
gibberellin A110 
gibberellin A3 methyl ester 
gigantetronenin 
gigantrionenin 
glochidonol 
glomosporin 
gluconapoleiferin 
glutinol 
Glutinosone 
glycidol +   
glycolic acid +   
glycosmisic acid +  
glycosmisic acid 4'-sulfate 
grayanotoxin I 
grazoprevir +  
GTRI-02 
guaiacylglycerol beta-coniferyl ether 
guaiacylglycerol beta-scopoletinyl ether 
guanine +   
guignardone N 
Harvoni 
helenalin  
Helminthosporol 
hentriacontan-1-ol 
hentriacontan-16-ol 
heptadecan-1-ol +  
hesseltin A 
hexadecan-1-ol +  
hexan-1-ol +   
hexan-2-ol 
hexan-3-ol 
hexane-1,6-diol +  
hippeastrine 
histrionicotoxin 
HIV fusion inhibitor +   
hoerhammericine +  
hokbusine A 
hookerianamide J 
horminone +  
hydramacrophyllol A 
hydramacrophyllol B 
hydroxyacetone +  
hydroxyalbendazole 
hydroxychloroquine  
hydroxytyrosol +   
hygrolidin 
hypaconine 
hyperinol A 
hyperinol B 
hyperxanthone C 
hypodiol 
hypoxanthine +   
hypoxanthine 3-N-oxide +  
ICI 118551  
idebenone  
iloprost  
imidazole-4-methanol 
indacaterol 
indicanone 
indolyl alcohol +   
inflexin 
integracin B 
integrastatin A 
inuchinenolide C 
iodocyanopindolol  
isoamylol +   
isobrucine 
isobrucine N-oxide 
isobutanol +   
isocitric acid +  
isogeraniol +  
isoguanine 
isomultiflorenol 
isonitramine 
isonordoperoxide 
isopentenyl alcohol +  
isoprenaline  
isopseudostrychnine 
isoretuline 
isosecotanapartholide 
isostrychnine 
isostrychnine N-oxide 
isotabtoxin 
isotalatizidine 
isotanshinone IIB 
isotaxiresinol 
istradefylline  
ixerochinolide 
jaspamide K 
jaspamide L 
jaspamide N 
juglanin B 
kadlongilactone A 
kadsurenin C 
kahweol  
karakoline 
KN-93  
kojic acid  
kunzeaol 
L-685,458 +  
L-dihydroanticapsin 
L-erythro-beta-hydroxyasparagine 
L-phenylalaninol +  
laccaic acid B +  
lactamide 
lactate ester +  
lactucin +  
lactucin 15-glycoside 
lactucin 15-oxalate 
lactucopicrin 
lamesticumin C 
lamesticumin D 
lamesticumin E 
lamivudine  
laureth-5 
lavandulol +  
ledipasvir +  
lespeflorin C3 
leucosesterterpenone 
leukotriene E3 +  
leukotriene E4 +   
levodropropizine 
loganin +   
long chain primary alcohol +   
lopinavir  
loprodiol 
loxtidine  
LSM-1748 
LSM-5254 
lucialdehyde C 
lucidenic acid N  
lumefantrine 
lupan-3beta,20-diol 
lupeol +   
luzonial A 
luzonial B 
LY-411575 
lychnostatin 1 
lyratol C 
lysikokianoside 1 
manassantin A 
manassantin B 
mandelamide +  
maraviroc  
marianine 
marianoside A 
maytenfolone A 
mercaptoethanol +   
mesaconine 
meso-tetrakis(N-methyl-4-pyridyl)porphine tetrakis(p-toluenesulfonate) 
meso-tetrakis(N-methyl-4-pyridyl)porphine(4+) +   
methanol +   
methyl (13E)-11,16-dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oate +   
methyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 
methyl 3,5-di-O-caffeoyl quinate 
methyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 
methyl 3-\{4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl\}propanoate +   
methyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate 
methyl 4-amino-2-(2,3-dihydroxy-3-methylbutyl)benzoate 
methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate 
methyl 4-hydroxypiperidine-3-carboxylate 
methyl 5-(hydroxymethyl)pyrrolidine-2-carboxylate 
methyl 5-(hydroxymethyl)pyrrolidine-3-carboxylate 
methyl 5-hydroxypiperidine-2-carboxylate 
methyl lansiolate 
methyl tuberonate 
methylguanine +   
methylhypoxanthine +  
metoprolol  
metronidazole +   
michaolide A 
michaolide B 
michaolide C 
michaolide F 
michaolide I 
michaolide K 
microdiplodiasol 
midodrine  
migrastatin 
Migrenin (TN) 
militarinone A 
millewanin G 
millewanin H 
minheryin G 
monacolin J +  
monacolin L +  
monodictyochromone A 
monodictyochromone B 
monodictysin B 
monodictysin C 
multiplolide A 
multiplolide B 
mupirocin 
myriaporone 3 
myrsinoic acid C 
N,N-bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine +   
N-(2,6-dimethylphenyl)-2-\{4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]piperazin-1-yl\}acetamide +   
N-(2-hydroxyethyl)-beta-alanine 
N-(4-cyanophenyl)-2-[4-(2,6-dioxo-1,3-dipropyl-7H-purin-8-yl)phenoxy]acetamide 
N-(hydroxymethyl)phthalimide +   
N-(p-octylbenzoyl)-piperidin-4-ol 
N-[(+)-12-hydroxy-7-isojasmonyl]isoleucine 
N-[1-hydroxy-3-(morpholin-4-yl)-1-phenylpropan-2-yl]hexadecanamide +  
N-[2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-\{[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amino\}ethyl)phenyl]formamide +  
N-\{2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)(hydroxy)methyl]-6-(methoxymethyl)phenyl\}-1,1-difluoromethanesulfonamide +  
N-acetyl-L-cysteinate 
N-acetyl-L-cysteine +   
N-acetylneuraminol +  
N-acylethanolamine +   
N-benzoyl-L-phenylalaninol +  
N-butyl-N(2)-[(R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]-L-alaninamide 
N-butyl-N(2)-[(R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]-L-cysteinamide 
N-butyl-N(2)-[(R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]-L-serinamide 
N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine +   
N-deethylaconine 
N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)nitrosamine  
N-ethyldiethanolamine 
N-nitrobis(2-hydroxypropyl)amine 
naphthylmethanol +  
nardoperoxide 
negundin B 
nelfinavir  
neojiangyouaconitine 
neoline 
nevirapine +   
nitroproston 
NK154183A 
NK154183B 
norajmaline +  
norcaesalpinin E 
O6-CYCLOHEXYLMETHOXY-2-(4'-SULPHAMOYLANILINO) PURINE 
octadecan-1-ol +   
octadienol +   
octan-1-ol +   
octan-2-ol +   
Odefsey 
oleanolic aldehyde 
olodaterol  
ombitasvir +  
omega-hydroxy fatty acid +   
omega-hydroxymenaquinone-4 
omega-hydroxyphylloquinone 
oplodiol 
oridonin  
ornidazole  
oseltamivir +   
oseltamivir acid 
ospemifene  
ossamycin 
oxetanocin A +  
oxonitine 
oxydibutanol 
oxygenated xanthohumol 
p-menthan-3-ol +   
paeonilactinone 
pamapimod 
papuamide B 
paraminabeolide C 
paraminabeolide D 
paraminabeolide E 
paritaprevir +  
pederin 
peloruside A 
penciclovir 
pentadecan-1-ol 
pentaerythritol 
pentalen-13-ol 
pentan-1-ol +   
pentan-2-ol +  
pentan-3-ol 
penten-1-ols +  
pentifylline 
Pentoxifylline  
peramivir 
peramivir hydrate +  
PF 1163A 
phentetramine 
phosphonoformic acid +   
phytocassane +  
pimefylline 
pinocarveol +  
Piperdial 
platencin A1 +  
platencin A1 methyl ester 
platencin A2 +  
platencin A3 +  
platencin A3 methyl ester 
platensimycin A1 +  
platensimycin A1 methyl ester 
platensimycin A2 methyl ester 
platensimycin A4 methyl ester 
plaunotol  
pleosporone 
PM-94128 
podorhizol +  
poricoic acid A 
poricoic acid G 
poricoic acid H 
practolol  
pradimicin A 
pradimicin B 
pradimicin C 
pravastatin  
prenderol 
Prezcobix 
primary allylic alcohol +   
primary alpha-hydroxy ketone +   
primary fatty alcohol +   
pristinamycin IIA +  
propafenone  
propan-1-ols +   
propan-2-ol +   
propenol +   
Propentofylline 
propynol +   
prosolanapyrone II 
prostaglandin B3 
prostaglandin E2-UM 
prostaglandin F1alpha alcohol 
prostaglandin F2alpha 1-glyceryl ester 
prostaglandin H1 +  
prostaglandin H2 +   
prostaglandin H2 2-glyceryl ester 
prostaglandin H3 
prostaglandins D +   
prostaglandins E +   
protheobromine 
protostrychnine 
Proxyphylline 
pseudoephedrine 
pterolinus D 
pterolinus E 
pyranonigrin A 
pyranonigrin H 
pyranonigrin I 
pyranonigrin J 
raltegravir 
regelin 
reproterol 
retinol +   
retuline 
rhizopycnolide A 
ribavirin  
riddelliine N-oxide 
rilpivirine 
rilpivirine hydrochloride +  
ritonavir +   
rostratin A 
rostratin B 
rostratin C 
rostratin D 
rotiorinol C 
rubesanolide D 
S-(4-hydroxy-1-oxononan-3-yl)cysteinylglycine 
samaderine B 
samaderine C 
samaderine E 
samaderine X 
samaderine Y 
samaderine Z 
saquinavir  
sarpagine +  
SB-239063  
scalusamide A 
sch 54445 
sch 725432 
SCH51344 
schisanwilsonene A 
sciscllascilloside E-1 
scoparic acid A 
SD-06 
secnidazole 
secoaggregatalactone A 
secondary allylic alcohol +   
secondary alpha-hydroxy ketone +   
seliciclib 
senbusine A 
Ser-Tyr 
sesterstatin 1 
sesterstatin 2 
sesterstatin 3 
Sg17-1-4 
simalikalactone D 
simulanol 
sinapyl alcohol +  
sinularia glycoside 
sinularolide B 
sinularolide C 
sinularolide D 
sinularolide E 
sirolimus +   
sitoindoside IX 
sofosbuvir +  
solabegron  
solanesol  
solavetivol 
sophoradiol 
sordaricin 
sotalol  
soulattrolide 
stavudine  
stemphyloxin I +  
stemphyloxin II 
stemphyperylenol 
sterebin L 
streptoverticillin 
strigol 
strychnogucine B 
stryvomitine 
sulcatol 
sulfocholine +  
syn-copalol 
syringin 
tanariflavanone C 
tanariflavanone D 
tanghinigenin +  
taraxasterol 
taraxerol 
tasumatrol E 
tasumatrol F 
taxa-4(20),11-dien-5alpha,13alpha-diol 
taxine B 
Technivie 
tedizolid 
telaprevir  
telbivudine 
tenofovir (anhydrous) +   
tenofovir alafenamide 
tenofovir alafenamide fumarate +  
tenofovir disoproxil +   
tenofovir disoproxil fumarate  
tenofovir hydrate 
tenofovir(1-) 
terpendole J 
terpenol +   
tetradecan-1-ol +  
tetradecan-2-ol 
tetrahydro-4-hydroxyphenylpyruvic acid +  
tetrahydrofurfuryl alcohol +  
tetrahydrotyrosine 
tetrahydroxysqualene 
Theacrine 
theodrenaline 
Theophylline sodium acetate 
tiamulin  
tioguanine +   
tipranavir  
TMC-135A 
TMC-135B 
TMC-1A 
TMC-1B 
TMC-1C 
TMC-1D 
TMC-86A 
TMC-86B 
TMC-89A 
TMC-89B 
TMC-95A 
TMC-95B 
TMC-95C 
TMC-95D 
TMC-96 
tolypodiol 
trans-2,3-epoxydeca-4,6,8-triyn-1-ol 
trans-2-hydroxyisoxypropyl-3-hydroxy-7-isopentene-2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylic acid 
trans-4-hydroxy-L-proline betaine 
triadimenol 
trichosetin +  
trierixin  
triethylene glycol +  
trifluridine +   
triptobenzene A 
triptohypol D 
triptohypol E 
triptohypol F 
triptolidenol 
triptonoterpenol 
triptoquinone B 
triptotritepenonic acid A 
triricinolein +   
trisodium phosphonoformate +  
trisodium phosphonoformate hexahydrate 
tubelactomicin A 
tuberonic acid +  
tubocapsanolide A +  
tubocapsanolide F 
tulipalin B 
undecane-1,11-diol 
undecanol 
Unsaturated alcohol 
uracil octosyl acid 5'-phosphate 
urate(2-) +  
uric acid +   
usaramine N-oxide 
valacyclovir 
valganciclovir 
velpatasvir +  
vepaol 
veracevine 
veratrone +  
versicolactone B 
vibegron 
Viekira Pak 
viguilenin 
vinylamycin 
viridicatumtoxin 
viscosalactone B 
vladinol D 
voachalotine 
withaferin A +   
withalongolide A 
withalongolide B 
withalongolide C 
withalongolide D 
withalongolide E 
withalongolide G 
withanolide D +  
xanthine +   
xanthohumol D 
xi-progoitrin +  
yanuthone E +  
yanuthone F +  
yanuthone I 
yanuthone J 
yanuthone L 
yanuthone X2 +  
yinyanghuo A 
yinyanghuo B 
YM-47522 
yunaconitine 
zalcitabine  
zaluzanin C 
zeaenol 
Zepatier 
zidovudine  
zymosterol intermediate 1a 

Synonyms
Exact Synonyms: 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
Related Synonyms: Formula=C12H15N5O3 ;   InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20)/t6-,7-,8-/m0/s1 ;   InChIKey=QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N ;   SMILES=Nc1nc2n(cnc2c(=O)[nH]1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)C1=C ;   entecavir
Xrefs: Beilstein:7692760 "Beilstein" ;   CAS:142217-69-4 "ChemIDplus" ;   DrugBank:DB00442 ;   Drug_Central:1019 "DrugCentral" ;   KEGG:D07896 ;   LINCS:LSM-5258

paths to the root

NHLBI Logo

RGD is funded by grant HL64541 from the National Heart, Lung, and Blood Institute on behalf of the NIH.