RelevanceRGD IDSymbolNameDescriptionChrStartStopSpeciesAnnotationsMatchType
1000621551Cyb5bcytochrome b5 type B193935781439391680Ratn/aRegiongene